'Vnwcifwn# ^','lftuïiuHf U' At <tmv/ Het is opvallend hoe de kavel patronen van de verschillende polders van elkaar te onderscheiden zijn. De Boskerpolder is met z'n grillige onregelmatige verkaveling duidelijk de oudste polder. In dit gedeelte van het Callantsoger polderland treffen we twee opvallende, iets hoger gelegen bosjes aan. Het betreft hier twee zeer oude alleenstaande duinrestjes. In het boek Oude kaarten en de geschiedenis van de kop van Noord Holland van J. Westenberg lezen we hier het volgende over: Op een kaart van Adr. Anthonisz uit 1618 zien we een zwak gebogen duinformatie die eertijds de noordkant van het eiland Callantsoog begrensde waar tegenwoordig Groote Keeten ligt. De twee genoemde duinrestanten zijn het oostelijk uiteinde van deze duinformatie. Kaartfoto 9 Gedeelte van een kaart van Adb. Anthonisz (Booel Nijbnhuis, port. 31, nrs. 110, 111) waarop Callantsoog na het leggen van de Oogmergats Dijk en de Koegras Zanddijk in 1610. Aan de oostkant van de Zijper Zeedijk zien we op de kaart van 1877-1907 ook uitgestrekte nollengebieden die in het begin van de twintigste eeuw geleidelijk allemaal zijn afgegraven.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 2017 | | pagina 12