49 Pas vanaf 1894 werden betrouwbare hoogtemetingen verricht en werden de topografische kaarten op schaal 1 25.000 steeds nauwkeuriger. Dit is vooral te zien in de bij Robas uitgegeven Historische Atlas. De kaarten waarop Callantsoog en omgeving te zien zijn werden verkend in 1877 en herzien in 1907. De in de atlas opgenomen legenda verklaart alle tekens die zorgen voor een zeer gedetailleerde weergave van bijvoorbeeld een watermolen: WrM, een stenen of houten duiker: Dr, een grint- of macadamweg, een landweg of'heispoor'. Ook Bosschen van opgaand loofhout of van kreupelhout of griendhout met en zonder natte slooten en Zandstuiving en zandvlakte en moeras en drassige plekken worden onderscheiden. /jaziA( Kaart van Callantsoog, periode 1877- 7 907

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 2017 | | pagina 11