r Pension 't Raadsel Bad Gallantsooo. Pension 't Raadsel Riet wilde toch iets blijven doen, en zo werd het laatste stukje grond op de hoek van de Jewelweg en Duinroos- weg - een deel van het vroegere voetbalveld dat nog te koop stond - gekocht. Het had een oppervlakte van 1000 m2, groot genoeg om er een pension op te bouwen. Riet wist waar ze aan begon, want had de nodige ervaring op gedaan bij pension Seinpost. En ook in de winkel ontving ze 's zomers gasten, want dan werden de slaapkamers van de kinderen verhuurd. Zo wilde ze het in het pension ook. Riet wilde vier slaapkamers met vaste wastafel op de bo venverdieping, de ouderlijke slaapkamer beneden met daarnaast een grote woonkamer en keuken voor eigen ge bruik. In het souterrain een garage met een aanrecht en vier slaapkamers voor de kinderen, die eventueel als zomerwo ning verhuurd kon worden. Het pand werd gebouwd door buurman Jan Vos. Voornamelijk met prefab, de onderdelen waren van tevoren pasklaar gefa briceerd. Echtgenoot Jan legde zelf de waterlei ding en de elektriciteit aan en verzorgde de ga- saansluiting. Het gezin woonde intussen in een zomerhuisje aan de Previnaireweg. Voor Pasen 1970 betrok de familie het nieuwe pand, terwijl eromheen nog gebouwd werd. De opzet was logies met ontbijt, maar via de VVV kwamen er geen gasten. Nadat Riet een bord had gemaakt met reclame voor warm eten, kwamen de eer ste Duitse logés. Door mond-tot-mondreclame werd het snel meer en vanaf die tijd liep het als een tierelier. De woonkamer werd eetkamer en het gezin trok zich terug in de keuken. Bij een uitbreiding werd het zomerhuisje verbouwd tot eetzaal. Later is er nog een tweede verbouwing geweest. Op mijn vraag, hoe zij op de naam 't Raadsel kwamen, vertelt Riet glimlachend: "De Callantsogers begrepen niet hoe wij dit versierden. En het praatje ging, dat we de winkel verkoch ten omdat die failliet ging. Maar terwijl Jan het pad naar de keuken bestraatte en ik bij het aanrecht stond, zei ik tegen hem: 'Dat is en blijft een raadsel!'Waarop Jan antwoordde, dat die uitspraak op het pand moest komen te staan. Bij de Duitse gasten werd 'Das Ratsel is aufgelöst' een gezegde." Jan werd in 1975 ziek en overleed. (In 2003 overleed ook haar dochter Ineke.) Riet heeft het pension met hulp van haar kinderen nog een paar jaar alleen voortgezet. Maar uit eindelijk is het in 1978 verkocht aan de familie Hom. Riet is daarna naar Schagen verhuisd. PenSIONvRaADSEL

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 2017 | | pagina 7