lock \D,\n cAllens-ooghe BESTUUR INTERNET REDACTIE REDACTIE-ADRES INTERNET DRUK OMSLAGFOTO ISSN: 1566-3043 Jaargang 32 Nr. 2 Juni 2017 Verschijnt 4x per jaar Een uitgave van: de Historische Vereniging Callantsoog Opgericht: 19 november 1985 IN DIT NUMMER: 22 Voor gasflessen, bel Rietvink 26 Callantsogers in de 16e eeuw in Amsterdam 28 Jaarlijkse excursie 29 Reacties van onze lezers 30 In de rubriek Uit het fotoalbum van... 32 Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 21-04-2017 34 Weer een brand! 35 Van de redactie 36 Ik kwam, ik zag, ik bleef... Corry Kloosterboer Voorzitter Secretaris Penningmeester Lid Lid Lid Lid Dries Blokker 0224-582528 Robbert Blom 0224-571111 Willem van der Ham 0224-581753 Co de Bakker 0224-581860 Lammie de Ruiter-Wardenier 0224-581850 Erik Zwaan 06-55865575 QuirienTepas 0224-581810 www.historischeverenigingcallantsoog.nl e-mail: info@historischeverenigingcallantsoog.nl redactie@historischeverenigingcallantsoog.nl penningmeester@historischeverenigingcallantsoog.nl secretariaat@historischeverenigingcallantsoog.nl Muja Blokker Hans Raap Klaas Schuurman Dymph Molenaar Lammie de Ruiter Co van Stee, illustrator L. de Ruiter, Zeeweg 9,1759 GS Callantsoog tel. 0224-581850 De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten of niet te plaatsen. CORRESPONDENTIE Hist. Ver. Callantsoog Boerderij 'Tante Jaantje', Dorpsplein 33, 1759 GM Callantsoog LIDMAATSCHAP voor 2017 18,00 per jaar. Lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Aanmelden bij de penningmeester: Willem van der Ham Opzeggingen dienen in het lopende verenigingsjaar vóór 7 december bij de secretaris te geschieden. CONTRIBUTIE of GIFTEN NL88 RABO 0357 4451 20 CALLINGER ERFGOED (museum) Secr. Co de Bakker, Stuyvezandeweg 51, 1759 GB Callantsoog, tel. 0224-581860 www.museumcallantsoog.nl e-mail: secretariaat@tantejaantje.nl Rowa Druk Media, Breezand Peter van Aalst COPYRIGHT Het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen is uitsluitend toegestaan na toestemming van de redactie en onder duidelijke bronvermelding. Muja Blokker heeft een geanimeerd gesprek met Riet Eradus-Rietvink. De verhalen van gezin en bedrijf zijn hier opgetekend Jos Kaldenbach dook in de archieven van het stadsarchief te Amsterdam en vond daar Callantsogers die in de 16e eeuw Amsterdam aandeden. Een opsomming van zijn speurtocht Een verslag van de jaarlijkse excursie op 20 mei Het parenteel van Klaas Buijk krijgt een vervolg. Bij een foto uit 1951 van De Toekomst Tegemoet zijn nog enige vraagtekens Deze eerste keer een willekeurige zomerselectie uit het archief van de Historisch Vereniging Robbert Blom doet verslag van deze avond. Na de gebruikelijke agendapunten is er een boeiende lezing van Jaap Zeeman over molen De Hoop in 't Zand Hans Raap vertelt over een brand, kort na de rampzalige dorpsbrand van 1873 waarover hij in het maartnummer al schreef De redactie vertelt over de plannen met de fotopagina's midden in deze Clockhopelijk de start van een lange reeks! Corry Kloosterboer vervolgt haar herinneringen in dit tweede deel. Klaas Schuurman noteert VOOR UW AGENDA Dankzij de fotomiddagen hebben we met succes veel informatie kunnen toevoegen aan onze fotocollectie. We gaan dan ook na de zomerstop door met deze gezellige en informatieve bijeenkomsten. Voor de tweede helft van 2017 zijn de volgende middagen gepland, weer in het Dorpshuis, van 14.30 tot 16.30 uur: 9 oktober 13 november 11 december

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 2017 | | pagina 3