"Elke editie drie kantjes tekst" Teun de Knuppelaar Willem Kloosterboer "Daar was niémand mee gediend" Hoe ze het heeft gedaan, is haar een raadsel, maar Corry Kloosterboer weet toch de draad weer op te pakken. Ze blijft de Badbode doen."Er waren per seizoen zes bodes gepland; het werden er twaalf. Met voor elke editie drie kantjes tekst." Als bonus verschijnt de Kerstbadbode met kerstgroeten. Ter wille van de toeristen belt ze regelmatig rond: welke predikant van welke denominatie leidt in welke gemeente de dienst? Een apart rooster wordt ingeruimd voor de pre dikanten die in Callantsoog optreden. Zij worden door de kerkenraad aangewezen. In het jaar dat Callantsoog als au tonome gemeente wordt opgeheven en onder de vlag van Zijpe verder gaat, 1991 dus, verschijnt de laatste Badbode. Corry Kloosterboer denkt met veel plezier terug aan Konin ginnedag 1985. Het gebeurt ook niet elke dag dat de ko ninklijke familie op bezoek komt. "Er werd van alles en nog wat georganiseerd, te veel om op te noemen. Maar wat me vooral is bijgebleven, ook voor de prinsen een hoogtepunt, was het katknuppelen: met een stuk hout - de'knuppel'- een opgehangen ton proberen stuk te gooien waardoor een blok hout - de 'kat' - tevoorschijn komt. Dat gebeurde onder leiding van Teun Mooij, bijgenaamd 'de Knuppelaar', onbetwist kampioen in deze tak van sport." 7 985. Teun de Knuppelaar met een van de prinsen Op 21 juli 1993 overlijdt Willem Kloosterboer ten gevolge van hartproblemen. Hij wordt begraven op het kerkhof van Callantsoog. Corry trekt zich geleidelijk terug uit het dorpse verenigingsleven en legt zich voornamelijk toe op schilde ren. De artistieke hobby is begonnen in de jaren '60. "In Den Helder was een klein winkeltje - meer een woon huis eigenlijk - met schilderijen in de als etalage ingerich te voorkamer. De eigenaar, meneer Bakker, gaf cursussen boetseren en schilderen en daar heb ik, samen met twee anderen, les gehad. Mariska is ook nog bij hem op cursus geweest. In de zomermaanden was hij in Callantsoog, naast de ijssalon van nu, waar vroeger De Boet zat. Daar had hij speciale ochtenden voor kinderen. Die mochten tegeltjes beschilderen. Hij bewerkte die kunstwerkjes daarna waarop ze gebrand konden worden. In 1966 nam hij afscheid, hij had kanker." In 2001 verhuist Corry Kloosterboer nóg een keer - "ja, ik ben de nomade van Callantsoog" -, nu naar Zeeweg 49. De schilderijen voor de ramen getuigen van haar huidige passie. Haar woonkamer, die vrij uitkijkt over de Zeeweg richting de duinen, wordt gedomineerd door tal van schil derwerken van haar hand. Veel rustieke landschappen, maar ook een dynamisch ogende orang-oetan die brutaal de bezoekers lijkt aan te kijken. Ze wijst op een doek dat re centelijk is voltooid. "Dat zijn De Dames van de Heerlyckheid Callantsoog. Ik vond deze voorstelling op een foto uit 1917. Precies honderd jaar geleden, leuk hè?" Naar een foto uit 1917: De Dames van de Heerlyckheid Callantsoog Als het gesprek ten einde loopt, wil Corry Kloosterboer graag nóg iets zeggen. "Mensen vragen zich misschien af hoe ik het allemaal heb kunnen doen, na de dood van Isolde, van Mariska, van Wil lem. Ik denk dat het noodzaak was, een soort therapie om het verlies te verwerken. Ik had ook achter de geraniums kunnen gaan zitten. Daar was ik niet mee gediend. Daar was niémand mee gediend. Je moet in beweging blijven." Geraadpleegd: "Wel en Wee" van de Nederlandse Hervormde Gemeente te Callantsoog 1570-2006 door Siem Verschoor

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 2017 | | pagina 22