Van de redactie (§4Ï9M O I Uit het fotoalbum van... Speurtocht Op de plattegrond hebben de verbrande huizen de nummers 42 en 43. Het boerenhuis van Pieter Mooij dat tevens winkel was werd als boerderij herbouwd en kwam in de jaren daar na in handen van T. Hoek. In 1907 verbrandde deze boerderij weer en werd daarna herbouwd als winkelpand van M. Hoek. Oude Laag na 1874 maar vóór 1907 Naast de herbouwde boerderij zien we op deze foto het huis van de weduwe van Arie van der Berg, Geertje van der Berg- Mooij. Over haar is al eerder in de Clock een verhaal geschreven over de viering van haar honderdste verjaardag! Weteringschans 78 AMSTERDAM Geertje van der Berg-Mooij Links van het huisje van Geertje van der Berg - Piet Geert werd ze in het dorp genoemd - staat het huis van Gerrit Baken Gzn, visser en visboer. Het laatste huis was dat van Arie Kooger (nu Divoze) dat gebouwd was van stenen van de oude school die hier in 1874 nog stond. (Op de plattegrond de nummers 44 en 45.) De nieuwe school was toen in aanbouw! Met ingang van deze Clock geven we regelmatig ruimte aan de vele foto's die de Historische Vereniging onder ogen krijgt. Soms is dat een collage van foto's van men sen die ons een kijkje hebben gegund in hun albums, soms wordt er een greep gedaan uit de vele foto's die de Historische Vereniging in haar digitale archief heeft. Tijdens de maandelijkse fotomiddagen wordt elke keer gezocht naar ontbrekende gegevens bij die foto's. Soms lukt dat niet en dan wordt bijvoorbeeld Facebook ingeschakeld om de gaten op te vullen. Op de fotopa gina's in de Clock vindt u foto's compleet met de ge gevens of de vraag om informatie bij de vraagtekens. We starten deze serie met foto's uit ons eigen archief, geheel in zomerse sferen... Van Jantien Bijvoet kregen we deze foto van een tegel, gevonden op een rommelmarkt. Ze is nieuwsgierig naar het wie en wat van deze club van vijf. De redactie weet het niet, en op de fotomiddag konden de meer dan 25 aanwezigen er ook geen antwoord op geven. Daarom aan u de vraag of u ons meer kunt vertellen JBvaiA I I over deze club van vijf. t/ l I I I SOC j

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 2017 | | pagina 17