Weer een brand! Hans Raap In een Schager Courant uit februari 1874 wordt opnieuw melding gedaan van een brand in Callantsoog. Het zal stellig een schokkende gebeurtenis zijn geweest zo kort na de rampzalige dorpsbrand van 1873 waarover we schreven in de Clock van maart 2017. CALUANT4CC& IM I-QCO rt&JH. riffLMM aUOSTT Uit het krantenartikel blijkt dat de brand woedde aan de noordzijde van 'de Buurt' omdat de sterke noordenwind "de overstaande gebouwen" in gevaar bracht. Er was dus zeker al sprake van voortvarend herstel van de zwaar getroffen zuid zijde van de buurt. Mfn schrijft uit CriUntscog 9 Februsrij. Gister*" s'or.ii, om'trtets F.2 uur, ontstond er in de kom *sn het dorp brand in de wn.tag vaa Pieter Moois, landman er, vnnieiserU- deret pksits. Birsnea weinige oogeiïbiskkeu stond niet aiivess de geuoetnde woning, smir ook het beic.'oirV.'.ie ,ïus«, bewuoi.-J door de eigenaar Arie via der Berg, in lichte Jtaijt Gaat. Ds&r er ten trii sterke soordewind «Mide, bestond er eroote vrees, dV. oak de overM»snJe gebouwen zouden worden a»nget«t, doch aan dc krachtige «o eendrachtige samenwerking vsu de datjaoewo- r.ers en eenige personen vso eiders, «as bet te danken, dat de brand zich aiieen tot de betue genoemde perweko bepaalde. Ai:en toonden, ais om strijd, wst door vereende kracht, »U» met ge brekkige halomiddelen, kan, w «tien vemcht. be Heer Burgemeester deter gemeente, woonachtig te Sckigerbrag, was mede, binnen icti korten »>jd, op de plaats ueï onheil* a&tïvmg» De inboedel van beide perceelen is nagenoeg toUal mede verbrand, doch het vee van P. Mooij, bebaive een kalf en eer.sge tippen, gered. \ües testen brandschade versierd, De oonaak van derT brand is onbekend. Menfchen* levens rijn gelukkig niet te betreuren. Krantenartikel februari 1874 De panden die bij deze brand werden verwoest werden be woond door Pieter Mooij (boerderij en winkel) en Arie van der Berg. Op deze locaties vinden we tegenwoordig de winkel van Leguit en café De Tav. Het is bijzonder in het artikel te lezen over de grote inspan ning van de dorpelingen bij het bestrijden van deze brand. Men was natuurlijk heel bang voor een herhaling van de enor me ramp die het dorp nog geen jaar geleden had getroffen. Deel van een plattegrond van het dorp zoals deze werd gereconstrueerd door Jacob Vos, Jaap Mooij en Jacob Baken

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 2017 | | pagina 16