33 9. Verslag redactie de Clock van callens-ooghe Voorgaand en ook dit jaar blijft de redactie in volledige bezetting wekelijks bezig om er steeds weer een interessant en mooi kwartaalblad van te maken. Lammie de Ruiter meldt dat de redactie zeer tevreden is met de nieuwe omslag met de door Peter van Aalst gemaakte foto. 10. Verslag activiteiten werkgroepen: Fotomiddagen Het zijn amicale en zeer gezellige middagen waar steeds weer veel informatie uit voortkomt. In deze ontspannen sfeer komen veel herinneringen boven tafel en stimuleren anekdotes in de zoektocht naar namen van mensen, plaatsen of plekken, et cetera. Co de Bakker gebruikt inmiddels een aantal media, onder andere het Schager Weekblad en Facebook, om foto's bij een groter publiek onder ogen te brengen. Al zeer succesvolle resultaten mee bereikt. Molen de Zwaan Cees Jan «rijnen heeft zich aangediend als opvolger voor het molenaarschap. Kees Schagen is hem al een periode aan het inwerken om zijn taak en verantwoordelijkheid over te dragen. Daarnaast heeft Erik Zwaan het voor elkaar gekregen om een deskundige werkgroep samen te stellen. Naast twee molenaars bestaat de groep nu uit Kees Hoep, Jaap Ory, Quirien Tepas, Adrie van Vuuren, Wim Zwaan en coördinator Erik Zwaan. Inmiddels zijn de molen en het hekwerk opnieuw in de teer gezet en als de zon schijnt blinkt de Weidemolen je tegemoet! Lid Piet Beun zegt dat hij beschikbaar is als er timmerwerk- zaamheden plaats moeten vinden. Onderhoud begraafplaats De dames Ank Randag, Wil Schutter en Ank van de Water horen waardering uitspreken voor hun werkzaamheden. Ank Randag deelt mee dat de perkjes tussen de graven intussen zijn ingezaaid met gras en daardoor dit deel van de werkzaamheden weer onder verantwoordelijkheid van de gemeente komt. Zij geeft ook aan dat enige extra hulp zeer welkom is. Secretaris zet dit op de agenda van het bestuur. 11Jaarlijkse excursie op 20 mei 2017 Willem van der Ham geeft met een tevreden klank in de stem aan, dat 46 deelnemers zich hebben aangemeld voor de reis naar Giethoorn en Genemuiden. De voorzitter bedankt Willem voor zijn inzet. 12. Rondvraag Muja Blokker vraagt of het mogelijk is, om tijdens de Uitlandse wandeltocht, met de deelnemers ook bij de molen te gaan kijken. Op dit moment is dat nog niet te organiseren en het vraagt ook overleg met Natuurmonumenten. Houden het nu nog even op zicht vanaf fietspad. Daarnaast vraagt Muja of er deelnemers zijn voor de Rabo sponsoring fietstocht. Willem houdt de vinger aan het ventiel. Kees Schagen zal op 4 en 5 mei aandacht besteden aan het vlaggenprotocol en op 5 mei eventueel ook met in zijn bezit zijnde vlaggetjes de Weidemolen feestelijk versieren. Om 20.55 uur sluit de Voorzitter de Algemene Leden Vergadering én gaat men de pauze in met het vooruitzicht om na de pauze zich over te geven aan de molenlezing 'de Hoop'van Jaap Zeeman. Het verslag over deze informatieve en boeiende lezing kunt u uitvoerig tegemoet zien in de volgende Clock. Ook in de volgende Clock: een verslag van de wandeling door de Uitlandse polder op 13 mei 2017. Uitlandse Polder Legenda Ingang Bankje Q Parkeerplaats Uitzichtpunt |CDJ Informatiepaneel

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 2017 | | pagina 15