Procuratie Op heden den 24 April des jaars 1749 Compareerden voor mij Jan Verleij, Notaris publicq bij den Ed:[elen] Hove van Holland, geadmitteerd binnen Amsterdam resideerende D.Ejdele] Pieter {p.3j den 24 April 7 749 d' E. Pieter 't Hart, wonende op Calansoog, dog sijnde praesent binnen deserstad, Dewelcke verklaerde te constitueeren en magtig te maken d'E. Pieter Sijmensz., wonende mede op Cal- lansoog, omme in de naam van wegens den comparant te compareeren voor den Ed. Agtb.jaren] geregte van Calansoog voormeld, en aldaerna stijle Lomel? op te draagen en te transporteerenaan ten behoeve van Adriaan Doorn sijn Comparants huijs en erve, staende en gelegen op tot Calansoog voornoemd, te bekennen van de kooppenningen voldaan te sijn, den laasten penning met den Eersten, vrijwaringe te beloven en daarvoor des Comparants persoon goederen te verbinden; voorts de bedongen kooppenningen te ontfangen en daarvoor te quiteeren jx Belovende den comparant van meerdere te sullen houden doen houden alle 't geene uijt kragte deses verrigt sal werden onder verband als na regten. Aldus gepasseert binnen Amsterdam in presentie van Jacob de Wit Jan Groeneveld als getuijgen Pieter 't Hart Jacob de Wit Jan Groenevelt Jan Verleij Not.s Een dag later, s avonds de kloeke omtrent halfagt uuren maken Pieter 't Hart en Trijntje Pieters, egtelieden, wonende op Calantsoog, gesond van ligchaam en hunne verstand wel gebruijekende, zoals allen klaarlijk bleek, beiden de f. 2000,= gegoed, hun uijtterste wil/testament op de langstlevendeetc. Folio 190-192, met getuigen: Trintje Pieters Pieter 't Hart Pieter Sandbergh uit Medemblik Jan Braak uit Spanbroek Noot van de redactie: *Callantsoog wordt op diverse manieren geschreven. De plaatsnaam is herkenbaar door de markering. **Hier is pas verderop sprake van Callantsoog. Hetzelfde geldt voor de regesten genoemd onder 4,5 en 6, vandaar dat we hier slechts datum en schipper noemen. Wellicht kunnen we er in een volgende Clock iets uitgebreider over schrijven. Op zaterdag 20 mei verzamelden wij extra vroeg in de klaarstaande bus. We reden naar Overijssel. Het was twee uur rijden naar Giethoorn en nadat we ons op een kleine parkeerplaats gewurmd hadden, kregen we wij in het restaurant koffie met appelgebak. Daarna namen wij plaats in een rondvaartboot. De jonge schipper/gids voer ons door de pittoreske grachten en voorzag alles van passend commentaar. Zachtjes botsend tegen hoeken en kaden zocht hij zijn weg tussen de andere boten en bo tjes door. Na een uur varen waren we weer terug bij de kade en stapten wij over op de bus. Deze bracht ons ver der naar Genemuiden. Daar was een traditioneel tapijt fabriekje in een lieflijk oud pand. Op de bovenste verdie ping werd ons een eenvoudige lunch geserveerd. Na het eten kregen we een filmpje te zien over het ontstaan van de matten-industrie. Het hele dorp had er een bijverdien ste aan door zelf biezen te verwerken tot matten. Later werden er ook matten gemaakt van kokosvezels en sisal, eerst handmatig en vanaf 1926 ook in fabrieken op weef- machines. Momenteel wordt met tuftmachines kunststof tapijt en kunstgras gemaakt. Hierna werd de groep in tweeën gesplitst en werden wij door een gids meegenomen om de diverse manieren van matten en tapijten maken gedemonstreerd te krijgen. Er waren nog diverse oud-werknemers om de weeftechnie- ken op de ouderwetse machines te demonstreren en ook enkele jongere mensen hadden er plezier in om iets am bachtelijks te produceren. In het museumwinkeltje von den de diverse matten en de vrolijk gekleurde geweven tassen gretig aftrek. Het was weer een geslaagde excursie met mooi weer en een vrolijk gezelschap.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 2017 | | pagina 10