lock W\n cddlens-ooghe let dit KzUMuner: jaar^24-nummr4 decernfer2009 Ten uitgave van de historische vereniging Caffantsoog Opgericht: 19 novem6er 1985 62 62 65 66 67 68 71 73 74 77 80 'Jan Mooij Special' De Clock neemt in stijl afscheid van Jan Mooij Pzn. Met diverse artikelen. En met veel foto's natuurlijk Prachtige ouwe foto's Van bouw tot sloop Uitlandseweg 5 Kleine gebeurtenissen in het leven van mijn groot ouders Piet Beun over opa Jan, oma Antje en boerenhondje Fok Voetsporen in de tijd - deel 3: het gezin Borst Dymph Molenaar staat stil bij het (beoogde) diamanten huwelijk van Klaas en Riet Borst-Eriks Verhalen uit het Buitenveld De geschiedenis van de latere Koegraspolder door Jan T. Bremer Toneelvereniging Callantsoog presenteert... Historische Callantsoger gebeurtenissen binnenkort op de planken De mannen van de Callantsoger vrijwillige brand weer - deel 2 Gerard Sneekes en Harry Bijpost vertellen over het korps van vandaag de dag. Klaas Schuurman luistert Gevleugeld verleden - deel 4b Vogelaars en vogels in het Zwanenwater. Dan van Lunsen behandelt ditmaal de periode 1930-1945 Najaarsvergadering Historische Vereniging -61.- BESTUUR Vice-voorzitter Dries Blokker 0224-582528 Secretaris Sara Planting-de Pagter 0224-582493 Penningmeester: Willem van der Ham 0224-581753 Lid Cor Spijker 0229-201575 Lid Co de Bakker 0224-581860 Lid Lammie de Ruiter-Wardenier 0224-581850 INTERNET www.historischeverenigingcallantsoog.nl e-mail: info@historischeverenigingcallantsoog.nl redactie@historischeverenigingcallantsoog.nl penningmeester@historischeverenigingcallantsoog.nl secretariaat@historischeverenigingcallantsoog.nl REDACTIE Wim Lastdrager Lammie de Ruiter Klaas Schuurman Muja Blokker Dymph Molenaar Co van Stee, illustrator REDACTIE-ADRES L. de Ruiter - Zeeweg 9 - 1759 GS Callantsoog tel. 0224-581850 De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te kor ten of niet te plaatsen. CORRESPONDENTIE Hist. Ver. Callantsoog Boerderij 'Tante Jaantje' Dorpsplein 33 -1759 GM Callantsoog tel. 0224-582228 of Secr. Sara Planting, Groenland 17 -1759 XA Callantsoog tel. 0224-582493 LIDMAATSCHAP voor 2009 16,00 per jaar. Lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Aanmelden bij de secretaris: Sara Planting Opzeggingen dienen in het lopende verenigingsjaar voor 1 december bij de secretaris te geschieden. CONTRIBUTIE of GIFTEN Rabobank 357445120 CALLINGER ERFGOED (museum) Secr. Ap Strampel, Duinroosweg 59 1759 HG Callantsoog, tel. 0224-582183 INTERNET www.museumcallantsoog.nl e-mail: secretariaat@tantejaantje.nl DRUK Drukkerij Steenman bv Oostwoud Enkhuizen COPYRIGHT Het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen is uitsluitend toegestaan na toestemming van de redac tie en onder duidelijke bronvermelding. ISSN: 1566-3043

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 2009 | | pagina 1