Vere/ïmèeT Z0°9 Eff!ffffAperjaaT Lock. w\n cAlLens-ooghe Pt dit ww: JaarfV24-nummer3 Een uitgave van de historische vereniging Caïïantsoog Opgericht: 19 novemSer 1985 42 De mannen van de Callantsoger brandweer - deel 1 Klaas Schuurman voelt Willem Rampen en Riet Bleijendaal aan de tand 45 De brandweer; terugblik 46 Excursie naar Wieringen Gewapend met pen en blocnote stapt Dries Blokker in de bus 47 Gevleugeld verleden - deel 4 De grauwe klauwier, het visdiefje en de kwak. Door Dan van Lunsen 49 Een aantal kleine herinneringen van Piet Beun 49 Najaarsvergadering 2009 50 Het eerste grote hotel in Callantsoog Van dorpskoffiehuis tot evangelisch hotel. Ap de Vries graaft in zijn geheugen en Muja Blokker noteert 53 Wie woonde waar - slot 54 Inventaris van het archief van de polder Callantsoog Diederik Aten beziet de periode 1824-1975 56 Ingezonden: 'Beste Pa en Moe' Vakantieganger Arie Eriks (13) doet zijn ouders in Petten verslag. Anno 1922 57 Voetsporen in de tijd - deel 2: Riet De muziekleraar van Riet Borst-Eriks moet 'even kippen kijken'. Dymph Molenaar legt het vast 60 Het postkantoor Jan Mooij over de verhuisdrift van de PTT. -41.- BESTUUR Vice-voorzitter Dries Blokker 0224-582528 Secretaris Sara Planting-de Pagter 0224-582493 Penningmeester: Willem van der Ham 0224-581753 Lid Cor Spijker 0229-201575 0229-572104 Lid Co de Bakker 0224-581860 Lid Lammie de Ruiter-Wardenier 0224-581850 INTERNET www.historischeverenigingcallantsoog.nl e-mail: info@historischeverenigingcallantsoog.nl redactie@historischeverenigingcallantsoog.nl penningmeester@historischeverenigingcallantsoog.nl secretariaat@historischeverenigingcallantsoog.nl REDACTIE Wim Lastdrager Lammie de Ruiter Klaas Schuurman Muja Blokker Dymph Molenaar Co van Stee, illustrator REDACTIE-ADRES L. de Ruiter - Zeeweg 9 - 1759 GS Callantsoog tel. 0224-581850 De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te kor ten of niet te plaatsen. CORRESPONDENTIE Hist. Ver. Callantsoog Boerderij 'Tante Jaantje' Dorpsplein 33 -1759 GM Callantsoog tel. 0224-582228 of Secr. Sara Planting, Groenland 17 -1759 XA Callantsoog tel. 0224-582493 LIDMAATSCHAP voor 2009 16,00 per jaar. Lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Aanmelden bij de secretaris: Sara Planting Opzeggingen dienen in het lopende verenigingsjaar voor 1 december bij de secretaris te geschieden. CONTRIBUTIE of GIFTEN Rabobank 357445120 CALLINGER ERFGOED (museum) Secr. Ap Strampel, Duinroosweg 59 1759 HG Callantsoog, tel. 0224-582183 INTERNET www.museumcallantsoog.nl e-mail: secretariaat@tantejaantje.nl DRUK Drukkerij Steenman bv Oostwoud Enkhuizen COPYRIGHT Het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen is uitsluitend toegestaan na toestemming van de redac tie en onder duidelijke bronvermelding. ISSN: 1566-3043

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 2009 | | pagina 1