Het unord U a/wo Her utuv Cjosilgco Dymph Molenaar "Het begon zo: Ilc ben geboren februari 1926 in Huizum, een dorp vlalc bij Leeuwarden. Groei de op in Mantgem. De oorlog brak uit. Ik wilde heel graag pi loot worden, ik was gek op vlieg tuigen. Na de bevrijding stond de dienstplicht voor de deur, bij de keuring constateerde men een te hoge bloeddruk, ik werd afgekeurd. De droom om vliege nier te worden ging in rook op. Mijn lichting vertrok zonder mij naar Indië. Ilc belandde op de secretarie van drie achtereenvolgende gemeen ten in Friesland. Samen met mijn vrouw Anneke (uit Friesland) en ons éénjarig dochtertje Joulcje (geboren in Dantumadeel) waagde ik in 1955 de 'oversteek' naar Noord-Holland. We streken in Groot-Schermer neer, gemeente Zuid- en Noordschermer. Hier breidde ons gezin zich uit met de komst van Tjalda en Rixt. Ilc werkte er tien jaar en was er Eerste Ambtenaar ter Se cretarie, gemeenteontvanger, administrateur van zowel het Burgerlijk Armbestuur als van de Woningstichting Zuid- en Noordschermer, ambtenaar van de burgerlijke stand, Plaatse lijk Deurwaarder. De burgemeester/secretaris daar was bevriend met de familie Correljé. Zodoende kreeg ik op een gegeven moment te horen dat burgemeester Correljé met pensi oen zou gaan, want die ontmoette ik wel eens. De gedachte kwam in me op: Als die met pen sioen gaat, dan probeer ik naar Callantsoog te komen. Ilc hield me indertijd behoorlijk bezig met de politiek (voorzitter van de plaatselijke afdelingen van de PvdA in Noord-Holland en Friesland). In de zeventigerjaren solliciteerde ik af en toe naar functie van burgemeester in de wat kleinere gemeenten. Ilc veranderde van baan, vertrok naar Medem- blilc, ging er aan de slag als 'chef van de afde ling financiën tevens gemeente ontvanger'. Toen in Callantsoog de burgemeestersfunctie inder daad vacant kwam en de heer Mol benoemd werd, dacht ik: O, nu kan ik het daar wel vergeten. De tijd verstreek, inmiddels werk te ik in Andijlc als gemeentesecre taris. Na een jaar of wat kwam de Callantsoger burgemeestersplelc toch weer vacant door het niet herbenoemen van de heer Mol. Gedeputeerde Laan was toen waarnemend commissaris, die kende ik goed. Er vond een ge sprek met hem plaats. Op een gegeven ogenblik werd ik eerst opgeroepen bij de commissaris en een week of drie later bij de minister van Binnenlandse Zaken. Toen had ik al gauw in de gaten dat ik een goeie kans maakte. En inderdaad, mijn benoeming als burgemeester/secretaris van de gemeente Cal lantsoog werd een feit, ingaande de zestiende november 1976. Callantsoog was een hele kleine gemeente en nog één van de weinige gemeenten waar het burgemeestersambt was gecombineerd met het secretariaat. Het bleek een behoorlijk drukke baan. In het begin reed ik heen en weer tussen Andijlc en Callantsoog, tot we hier kwamen wonen. We betrokken in januari 1977 de ambtswoning aan de Zeeweg. Ilc herinner me nog dat het de eerste nacht verschrikkelijk stormde. Wij in bed, overal in huis onuitgepakte dozen, het geweld van de wind rondom het huis. Ook de volgende dag hield de storm onverminderd aan. De periode Callantsoog is over het algemeen heel plezierig geweest, natuurlijk niet altijd gemakkelijk. Ilc heb er steeds met veel ge noegen gewerkt. Sommige dingen waren vrij ingewikkeld. Onder andere waren de contac- Nogmaals een ex-burgemeester opgezocht, in ons eigen dorp dit keer. Bij Duinroosweg 20 bel ik aan. Op dat adres huizen Elly en Pier van Gosliga. Zij was jarenlang kapster, heel wat Callantsoger hoof den gingen geregeld door haar handen. Hij was de laatste door de koningin benoemde burgemees ter van de gemeente Callantsoog vóór de samenvoeging met de Zijpe. Pier past nu in de categorie Senioren, met zijn leeftijd van 81 jaar. Hij is een taaie rakker en praat nog alsof het gedrukt staat. Een verslag ter plaatse: -72.-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 2007 | | pagina 12