JlOCK x>m cailens-oo^he nummei V^üt4-Z003 'rj 'Een uitgave van de historische vereniging Caïïantsoog Opgericht: 19 november 1985 Vooiruwovd Zondag 3 augustus 2003. Die zondag zal ilc me nog heel lang blijven herinneren. Het was bloedheet, 30 °C. Ner gens in het dorp en ook daarbuiten was tegen 12 uur nog een plekje voor de auto te vinden. Het dorp was werkelijk overvol. Ik weet zeker dat het een record was. Toch was het gezellig. Op het Dorpsplein dansten ruim honderd Linedancers. Een hoofdrol was daarbij wegge legd voor de Callantsoger Olga en haar tweelingdoch ters Viclca en Anna. Ook de week erna was er een geweldige drukte op ons dorp. Het was de laatste week van de zomervakantie van de basisscholen en het begin van de Duitse vakan tie en het K.N.M.I. deelde mee dat er sprake was van een echte hittegolf. Gelukkig was de zandsuppletie net ldaar en konden de duizenden strandliefhebbers nog een goed plaatsje aan zee vinden. De tentoonstelling in de Museumboerderij 'Tante Jaan tje' 'Honderd jaar toerisme in Callantsoog' met zijn vele foto's van vroeger begint bezoekers te trekken. In november a.s. bestaat Callinger erfgoed 10 jaar. Er zal dan een feestje voor alle vrijwillige medewerkers georganiseerd worden. Het boekje: Von Callinge bis Callantsoog is klaar en te koop bij de V.V.V. en in de boerderij 'Tante Jaantje'. BESTUUR Voorzitter Vice-voorzitter Secretaresse Penningmeester Lid- Lid Lid Lid Lid Wim Lastdrager 0224-582190 020-6416897 Cor Spijker 0224-581823 Sara Planting-de Pagter 0224-582493 Suze Vriesman-Baars 0224-582103 Jannie Provily-Rietvink 0224-581501 Wim Zeeman 0224-582790 Janneke Verburg-Bakker 0224-581997 Dries Blokker 0224-582528 Jan Koelemeij 0224-581623 REDACTIE Wint Lastdrager Jannie Provily Muja Blokker Herman Bloem Lammie de Ruiter Co van Stee, illustrator REDACTIE-ADRES L. de Ruiter - Zeeweg 9 -1759 GS Callantsoog tel. 0224-581850 - e-mail: jan.lammie@wxs.nl DRUK Steenman bv in Oostwoud COPYRIGHT Het geheel of gedeeltelijk overnemen van artike len is uitsluitend toegestaan na toestemming van de redactie en onder duidelijke bronvermelding. LIDMAATSCHAP VOOR 2003 16,00 per jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Aanmelden bij: Wim Zeeman, Jewelplein 8, 1759 HB Callantsoog, tel. 0224-582790. Betaling na ontvangst acceptgirokaart. Opzeg gingen dienen in het lopende verenigingsjaar voor 1 december bij bovengenoemd adres te geschieden. CORRESPONDENTIE HIST. VER. CALLANTSOOG Boerderij 'Tante Jaantje' Dorpsplein 33,1759 GM Callantsoog tel. 0224-582228 of Secr. Sara Planting, Groenland 17,1759 XA Callantsoog, tel. 0224-582493. CALLINGER ERFGOED Secr. Guus Zeeman, Previnaireweg 2, 1759 GX Callantsoog, tel. 0224-581457. Verhuizing melden aan Rien Filemieg, administratiekantoor Fi-ak, Wittepaal 245 1742 LB Schagen, tel. 0224-217717. CONTRIBUTIE OF GIFTEN Postbank 5173596 of Rabobank 3574.45120. INTERNET www.callantsoog.net/Museum e-mail: tantejaantje@freeler.nl ISSN: 1566-3043 n£l8. SePtem6t I %Pfrjiar Wim Lastdrager Gezellig op het Dorpsplein. (Foto: Corry Lastdrager) -41. -

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 2003 | | pagina 1