öe cLock \>&n c&D-ens-oogtie- 0en uitgax>e van de tust&riscHe vereniging Callant&oog BESTUUR Voorzitter Adriaan Kuiler 02248-1598 Vice-voorzitter Jacob Vos 02248-1288 Secretaris: Cor Spijker 02248-1823 Penningmeester Co de Bakker 02248-1860 Lid Henk Kruisveld 02248-1328 Lid Wim Lastdrager 02248-2190 020-6416897 Lid Annie Smit-de Vries 02248-1407 Lid Wim Zeeman 02248-1294 REDACTIE Wim Lastdrager Jacob Vos Kees Schaap j~ Annie Smit-de Vries Adri en Piet Smit Hans Raap FOTOGRAFIE Cors van der Haar DRUK Steenman in Oostwoud TEKENINGEN Henk Rotgans -f Dick de Wilde KALLIGRAFIE Els Juffermans COPYRIGHT Het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen is uitsluitend toegestaan na toestemming van de redactie en onder duidelijke bronvermelding. LIDMAATSCHAP 25,00 per jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Aanmelding bij: Wirn Zeeman Dorpsweg 18 (tel. 02248-1294) Betaling na ontvangst van een accept girokaart. Opzeggingen dienen in het lopende ver enigingsjaar voor 1 december bij boven genoemd adres te geschieden. CORRESPONDENTIE Postbus 29 1759 ZG Callantsoog CONTRIBUTIE of GIFTEN Postbank 5173596 of Rabobank 3574.45120 >6R Triester is het als iemand n.a.v. zo'n bericht zijn lidmaatschap zou op -wil len- zeggen. Gelukkig was het maar één. Achterklap is voor een open vereniging een gesel. Laat ik voor eens en altijd vaststellen dat een hist.ver. een taak heeft, die niet alleen bestaat uit keu- velarijen, maar bestaat uit het meeden ken en -werken aan behoud van het verle den én integratie van het verleden in het heden. Éénzijdig, opportunistisch en grootschalig denken heeft al genoeg ver woest in onze gemeenschap. Samenwerken voor een leefbaar Callantsoog is de boodschap, niet elkaar uitsluiten en verketteren Tot slot, Ik wens U allen prettige feestdagen en tot ziens in het nieuwe jaar. Adriaan Kuiler. 65 VOORWOORD In de afgelopen periode is er misschien enige commotie ontstaan naar aanleiding van onze visie met betrekking tot bouw plannen in Callantsoog.Ik moet, met te leurstelling, vaststellen dat niet iede re nieuwsgaarder in staat is realiteit en aspiraties van elkaar te scheiden. Datzelfde geldt voor de oprichting van de stichting "Callinger Erfgoed". Natuurlijk is er een binding tussen de Historische Vereniging en de Stichting. Ik vind het dan ook bijzonder kleinhar tig de zuivere bedoelingen van deze op richtingsactie in een kwaad daglicht te willen stellen, louter en alleen door een gebrekkige en onzorgvuldige bericht geving in de krant. Daarbij werd één van onze bestuursleden aangemerkt als de representante van het nieuwe stichtings bestuur terwijl zij daar part noch deel aan had.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1992 | | pagina 1