de clock v&n cMTens-00911e fseP&^K7m"U(nme* -51 BESTUUR Voorzitter 0en Uitgaw van de "KtsferiscKe vereniging CatlaritSoog Vice-voorzitter Secretaris: Penningmeester Lid Lid Lid Lid Jacob Vos Annie Smit-de Vries Adriaan Kuiler 02248-1598 Jacob Vos 02248-1288 Cor Spijker 02248-1823 Co de Bakker 02248-1860 Henk Kruisveld 02248-1328 Wim Lastdrager 02248-2190 020-6416897 Annie Smit-de Vries 02248-1407 Wim Zeeman 02248-1294 REDACTIE Wim Lastdrager Kees Schaap -f- FOTOGRAFIE Cors van der Haar DRUK Steenman in Oostwoud TEKENINGEN Henk Rotgans -f Dick de Wilde KALLIGRAFIE Els Juffermans COPYRIGHT Het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen is uitsluitend toegestaan na toestemming van de redactie en onder duidelijke bronvermelding. LIDMAATSCHAP f 25,00 per jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Aanmelding bij: Wim Zeeman Dorpsweg 18 (tel. 02248-1294) Betaling na ontvangst van een accept girokaart. Opzeggingen dienen in het lopende ver enigingsjaar voor 1 december bij boven genoemd adres te geschieden. CORRESPONDENTIE Postbus 29 1759 ZG Callantsoog CONTRIBUTIE of GIFTEN Postbank 5173596 of Rabobank 3574.45120 Adri en Piet Smit Hans Raap Voorwoo cl De afgelopen maanden is het bestuur druk bezig geweest met de oprichting van een Stichting tot behoud van het Callinger Erfgoed. Deze stichting zal geheel conform artikel la van onze verenigingsstatuten stoffelijke zaken kunnen aanschaffen. In het komende seizoen de volgende activiteiten: 23 OKTOBER de heer Ligtendag met een lezing over de geschiedenis van de kustlijn aan de hand van onderzoek met historische kaarten. 11 MAART 1993 de Algemene Leden Verga dering. 8 APRIL 1993 het aantreden van een West- Friese voordrachtsgroep o.l.v. Siem de Haan. De jaarlijkse excursie is onderwerp van studie. Aan onze weidemolen wordt o.l.v. Kees Zwaan hard gewerkt. Misschien draait hij in de zomer van 1993. De Clock in het nieuwe "Jasje"heeft goede reacties gekregen. Echter we hebben behoefte aan uitbreiding van de huidige redactie met één a twee leden. Neem gerust contact op met één van de bestuursleden als U interesse heeft. De aanmelding voor de cursus Genealogie (2) en Oud Schrift (3) was echt teleurstellend. Onvoldoende om dit door te laten gaan. We zullen nu proberen deze cursussen in samenwer king met de H.V.ZIJPE toch te doen plaatsvin den. De inschrijvers krijgen hierover bericht. De werkgroep Boerderijen heeft dringend assistentie nodig, neem contact op met Henk Kruisveld Adriaan Kuiler 45

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1992 | | pagina 1