öe cLock mti caU-ens-00512e- BESTUUR Voorzitter 0en uitgax?e van de "historische \>erentgtng Cattarifooogf Adriaan Kuiler 02248-1598 Vice-voorzitter Jacob Vos 02248-1288 Secretaris: Cor Spijker 02248-1823 Penningmeester Co de Bakker 02248-1860 Lid Henk Kruisveld 02248-1328 Lid Wim Lastdrager 02248-2190 020-6416897 Lid Annie Smit-de Vries 02248-1407 Lid Wim Zeeman 02248-1294 REDACTIE Wim Lastdrager lacob Vos Kees Schaap "f Annie Smit-de Vries FOTOGRAFIE Cors van der Haar DRUK Steenman in Oostwoud TEKENINGEN Henk Rotgans i Adri en Piet Smit Dick de Wilde Hans Raap KALLIGRAFIE Els Juffermans COPYRIGHT Het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen is uitsluitend toegestaan na toestemming van de redactie en onder duidelijke bronvermelding. LIDMAATSCHAP 25,00 per jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Aanmelding bij Wim Zeeman Dorpsweg 18 (tel. 02248-1294) Betaling na ontvangst van een accept girokaart. Opzeggingen dienen in het lopende ver enigingsjaar voor 1 december bij boven genoemd adres te geschieden. CORRESPONDENTIE Postbus 29 1759 ZG Callantsoog VOO* wo0 K Ik weet eigenlijk niet of een voorwoord nu wel voor moet. Het verscheiden van Kees Schaap ligt te vers in het geheugen. Maar Kees zou niet gewild hebben dat we pas op de plaats zouden maken. In die geest wil ik dan verder dit voorwoord 'vullen' De zevende Algemene Ledenvergadering is geweest. We mochten de heer Baken als eerste in onze vereni ging het ere-lidmaatschap aanbieden. In deze verga dering kwamen diverse hete hangijzers aan de orde; ik hoop dat vele hiervan opgelost en gerealiseerd kunnen worden. Zaterdag 13 juni gaat onze 'overtekende'jaarexcursie plaatsvinden, een rondje Texel. Deze zomer is er een tentoonstelling over de walvis vaart in de Zijper Oudheidskamer. Callantsogers hebben hierin een belangrijke rol gespeeld, zeker als het gaat om de dramatiek, beschreven door Maarten Mooy, ondersteund door prachtige prenten gemaakt door één van zijn zoons. Voor diegenen onder U die willen 'grutten' in de oudere geschiedenis van Callantsoog: het archief van Callantsoog bevindt zich in Alkmaar in het Streek archief, in hetzelfde gebouw als het Alkmaarse Stadsarchief. Het gebouw is pas geopend, uitstappen Alkmaar-Noord. Met de cursus in het najaar zullen we daar zeker naar toe gaan. Voor stamboomonderzoek moet U echter nog steeds naar Haarlem of Den Haag. Ik wens U allen een mooie zomer, mocht het een dag slecht weer zijn, denk dan eens aan bovenstaande suggesties. Adriaan Kuiler Voor excursies, zie laatste blad. 21

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1992 | | pagina 1