öe cLocR v&n cöD-ens BESTUUR Voorzitter 0en uitgax>c van de tet&rtsehe verentging Catlarrfeoog Adriaan Kuiler 02248-1598 Vice-voorzitter Jacob Vos 02248-1288 Secretaris: Cor Spijker 02248-1823 Penningmeester Co de Bakker 02248-1860 Lid Henk Kruisveld 02248-1328 Lid Wim Lastdrager 02248-2190 020-6416897 Lid Kees Schaap 02248-1935 Lid Annie Smit-de Vries 02248-1407 Lid Wim Zeeman 02248-1294 REDACTIE Wim Lastdrager Jacob Vos Kees Schaap Annie Smit-de Vries FOTOGRAFIE Cors van der Haar DRUK Steenman in Oostwoud TEKENINGEN Henk Rotgans ~f Adri en Piet Smit Dick de Wilde Hans Raap KALLIGRAFIE Els Juffermans COPYRIGHT Het geheel of gedeeltelijk overnemen van artikelen is uitsluitend toegestaan na toestemming van de redactie en onder duidelijke bronvermelding. LIDMAATSCHAP 25,00 per jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Aanmelding bij Wim Zeeman Dorpsweg 18 (tel. 02248-1294) Betaling na ontvangst van een accept girokaart. Opzeggingen dienen in het lopende ver enigingsjaar voor 1 december bij boven genoemd adres te geschieden. CORRESPONDENTIE Postbus 29 1759 ZG Callantsoog NootsaeckI Eén van de activiteiten van onze vereniging in het najaar was de cursus Genealogie ofwel stamboom onderzoek. Na bezoeken aan het Rijksarchief in Haarlem en het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag bleek al snel dat het spitten in archieven mèèr vereist dan interesse alleen. Het eerste struikelblok blijkt het anderssoortige hand schrift te zijn, met name voor 1830. Wil je écht verder, dan moet je gaan oefenen in het lezen van oude handschriften. De paleografie of de kennis van het oude schrift biedt de uitkomst. In het najaar starten we met een cursus. Hierin zal tevens aandacht worden besteed aan het afwijkende woordgebruik in voorgaande eeuwen. Dit brengt mij meteen op een ander onderwerp. Bij het doorlopen van onze Clock viel het mij op dat ruim 80% van de inhoud van de afgelopen zes jaar betrekking heeft op de geschiedenis-van-Callants- oog-sinds-mensenheugenis, dus vanaf 1900. Ondanks de problemen die in eerste instantie opduiken bij het bestuderen van de geschiedenis van voor 1900 wil ik toch proberen een aantal leden te interesseren voor archiefonderzoek. En denkt U nu niet dat U dat niet zou kunnen. Tegelijk met de bovengenoemde cursus Oud Schrift zullen we aandacht besteden aan de methoden voor archiefonderzoek. Vergeet niet dat het boek van Henk Schoorl eindigt in het jaar 1614. Tussen toén en 1900 liggen nog 286 onuitgespitte jaren. Was de Gouden Eeuw ook een Gouden Tijd voor Callantsoog? En, was er nog meer dan het verhaal over de landing van de Engelsen aan het strand van Callantsoog en de paarden van Napoleon in de Vijverhut? Wat is er overgebleven van die vissersvloot van Callantsoog? Geen idee U wel Neem contact met mij op, dan kunnen we in het najaar met een gezellige groep aan de gang gaan. Adriaan Kuiler 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1992 | | pagina 1