CONTRIBUTIE In januari 1992 ontvangt u een acceptgiro. Het bestuur verzoekt u van deze kaart ge bruik te maken bij het betalen van de contri butie voor 1992. Tevens wordt u er attent opgemaakt dat de betaling van 25,00 voor 15 februari 1992 dient te geschieden. Hebben we uw contributie niet voor deze datum ontvangen dan wordt 'de Clock' no. 1 u ook niet toegezonden. Mocht u door een of andere oorzaak geen acceptgiro ontvangen hebben dan kunt u betalen: a via de Postbank 5173596. b via de Rabobank 3574.45120. (Het Postbankgironummer van de Rabo bank is 205129) c door het bedrag op de Rabobank in Cal- lantsoog af te geven. Alles ten name van de Historische Vereni ging Callantsoog. Woont u in Duitsland dan verzoeken wij u 25 DM dat is incl. bankkos ten) te betalen via de rekening van Wim Zeeman. Kontonr. 70422111 BLZ 30110200 van de ADCA Bank, Düsseldorf. BIJEENKOMST VRIJDAGAVOND 24 JANUARI 1992 Onze vereniging organiseert op 24 januari 1992 in het Dorpshuis een avond met 'van alles wat'. 1 Onze voorzitter, Adriaan Kuiler vertelt over de gang van zaken in onze vereniging en de plannen die er zijn. 2 Cor Spijker licht u voor over de archeologische vondsten in en rond het Callens en Abbestede en over het unieke gebied van de Boskerpolder en het Molenwater. (Vuilstortplaats, ijsbaan, bungalowpark of 3 Projectie van oude foto's en ansichtkaarten van Callantsoog door Jacob Vos. 4 Wim Lastdrager vertoont dia's waarop gebouwen en inwoners van ons dorp te zien zijn. 5 Een videofilm over onze excursie naar de Rijp op l-6-'91 door Ko Rellage. Van 19.30 tot 20 uur is koffie of thee gratis. IN DEN HELDER Op 21 september 1991 presenteerde onze vereniging zich op de tentoonstelling van de Genealo gische Vereniging van Den Helder. Jacob Vos en Adriaan Kuiler gaven bij onze stand toelich ting over alles wat onze vereniging zoal gedaan heeft. Foto's, boekjes en natuurlijk 'de Clock' vulden de stand. Bijna alle historische verenigingen uit Noord-Holland Noord waren aanwezig. Het was dus goed dat wij er ook waren. Hoe groot de uitstraling van dit gebeuren is geweest, is moeilijk te meten. 62

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1991 | | pagina 2