4 ~Y2Umm£K 4 öecembeK 19d9 veRSchi;nc 4x pcR ja&k öe cLock vAii c&V-ens-oogne- Ceri uitgave van de fu5t"<?ri$che verenCging Caltant&o05 BESTUUR Voorzitter Adriaan Kuiler 02248-1598 Vice-voorzitter Jacob Vos 02248-1288 Secretaris Cor Spijker 02248-1823 Penningmeester Jan van Scheijen 02248-1227 Ledenadminis Elly van Houten tratrice 02248-1660 Lid Henk Kruisveld 02248-1328 Lid Wim Lastdrager 02248-2190 020 -416897 Lid Kees Schaap 02248-1935 Lid Coby Vierhout 02248-1237 REDACTIE Wim Lastdrager Kees Schaap Jacob Vos FOTOGRAFIE Cors van der Haar DRUK Rien Filemieg 1 TEKENINGEN Henk Rotgans Piet Smit Dick de Wilde Hans Raap -1 KALLIGRAFIE Els Juffermans COPYRIGHT Het geheel of gedeeltelijk over- nemen van artikelen is uitslui- 1 tend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie en onder duidelijke bronvermelding. 1 1 LIDMAATSCHAP f 25,00 per jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Aanmelding schriftelijk of tele- fonisch bij Elly van Houten Abbestederweg 3 c (tel. 1660) 1759 NA Callantsoog Betaling na ontvangst van een ac- j ceptgirokaart Opzeggingen dienen in het lopende 1 verenigingsjaar voor 1 december 1 bij bovengenoemd adres te geschie- den VAN DE VOORZITTER In het afgelopen jaar is het ledenbestand iet «eer dan 80 uitge breid. In oktober overleed de heer Rotgans en in hei verliezen we een be gaafd kunstenaar. Menig illustratie in ons blad was van zijn hand. De gemeentelijke herindeling is een feit. Jauer, ïaar het is niet anders. Ne loeten er nu ïaar positief tegenover gaan staan. Als historische vereniging kunnen we de geieenschap Callantsoog en Groote Keeten binnen die nieuwe geieente nu net dat typische stukje 'eigen' gestalte geven. Ook in 'de Zijp' zal ïen dat blijven doen. Dat dit 'eigen' overal leeft, bleek 24 oktober j.1. toen we de gast- vereniging waren van een groot aantal historische verenigingen uit de Noordkop. Op die bijeenkoist werd besloten tot aeer saienwerking, wat zich o.a. uitte in het besluit 01 per vereniging een correspon dent (bij ons het secretariaat) aan te stellen voor de Couissie Landelijk Schoon van het Hist.Gen. 'Oud Eest-Friesland'. De bedoe ling is efficiënter en krachtiger te reageren op 'aanvallen' op his torisch waardevolle objecten. Een schitterend voorbeeld van actie-neien was de strijd van de heer F.ten Holt 01 de stuifduintjes op Abbestede te behouden, waarvoor onze dank. Toch denk ik dat zulke acties in de toekomst gebundeld woeten worden en wel via kanalen als een Historische Vereniging. Sa- wen zijn we sterker, zeker nu we onder de paraplu van een juridisch sterkere club als de Commissie Landelijk Schoon kunnen optreden. Vanaf deze plaats wil ik de fai. Stai coipliienteren iet de restau ratie in oude stijl van hun hoeve Zwaardijk aan de Schinkeldijk. Ook de opknapbeurt van het vissershuisje van de fai. Bakker aan de Schoolstraat loet genoeid worden. Enkele enthousiaste daies zijn bezig iet de inventarisatie van boer derijen. Extra hulpkrachten zijn hierbij gewenst. Wie? Er wordt ook geprobeerd een soort woordenboek saien te stellen van typisch Callantsoger woorden en gezegden. Weet u er een, zeg het dan aan Henk Kruisveld Over de WESTFRIESE EIVEND in oktober hoef ik niet veel te vertellen. Een volle zaal en 't was verlegen looi! Op het loient dat ik dit schrijf zie ik de beelden van het openstel len van de grenzen tussen Oost en West-DuitslandZelden waren beel den zo indringend als deze. Die bulldozers tegen die Muur Het is bijna Kerstmis«oge dit een begin zijn van het slechten van al die andere »uren die op deze wereld bestaan en nog dagelijks op getrokken worden, tussen lensen, hele gewone lensen, die niet willen overheersen en niet overheerst willen worden, ïaar alleen dat kleine beetje geluk willen hebben vrede. Moge 1990 het jaar worden waarin dit allemaal bewaarheid worde! Ik wens u en de uwen een vredig kerstfeest en een bruisend 1990. Adriaan kuiler

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1989 | | pagina 1