\Owr yebeurd LEO BROMLEWE HET KLANDES.TIENE VARKEN In 1943, toen alle levensmiddelen streng gerantsoeneerd waren, werd er met de dis tributiebepalingen op ruime schaal het handje gelicht. Niet alleen in de steden, maar ook op het platteland tierde de zwarte handel we lig. Controle werd echter streng en nauwgezet uitgeoefend en de straffen waren niet mals. Bij de boeren werd regelmatig gecontroleerd hoeveel vee er op het bedrijf aanwezig was en deze controles werden uiteraard niet van te voren aangekondigd. Toch was het systeem van de toenmalige overheid niet waterdicht, want vaak werd er getipt dat controle op handen was. Dat gebeurde op een kwade dag ook bij Piet Strooper van de Noord-Schinkeldijk. Piet had een vrij groot en nog jong gezin met 6 of 7 kinderen, dacht ik. Voor zoiets was nogal wat nodig en daarom hield Piet een klandestien varken achter de hand. Naast de extra voedingsmogelijkheden die zo'n varken bood, konden er ook delen van gebruikt worden voor het ruilen tegen andere onontbeerlijke zaken. Ja, zo'n varken was een kostbaar bezit! Toen de tip over een op hande zijnde controle binnenkwam, werden er onmiddellijk de geëigende maatregelen getroffen. Het varken, een jonge zeug verdween in het ach ter in het land gelegen elzenbosje, streng bewaakt door Piets destijds 5 of 6 ja rige zoon Drees. Deze was goed geïnstrueerd en wist haarfijn wat hem te doen stond. De tip bleek juist te zijn. De controleur kwam. Na een paar uur was hij klaar. Hij dronk nog een kop surrogaat koffie en stond juist op het punt te vertrekken, toen de oude satan weer eens toesloeg. Met een knalrode kop van nijd stormde Drees het erf op en schreeuwde:"Vader, ik ken die rotzeug niet in 't bossie houwe!" De controleur keek aangenaam verrast op en ouwe Piet Strooper werd ter plekke tieri jaar ouder. "Wat hoor ik Strooper, hebben we wat over het hoofd gezien"aldus vierde de ambte naar zijn overwinning. Voor ouwe Piet viel er weinig te vieren, zeug. weg, flinke boete, geen karbonade en geen ruilhandel. Het schijnt dat ouwe Piet zijn zoon Drees daarna op vaderlijk - begrijpende - psy chologisch juiste wijze heeft onderhouden over het bewaken van zeugen in het alge meen en het onder bepaalde omstandigheden je kop houden in het bijzonder. Drees heeft, zo beweren boze tongen, een paar dagen wat moeilijk kunnen zitten!

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1989 | | pagina 9