7 957 'Het VoAp-ipleln' In -ieptembeA 7 95 7 ziet het VoAp&pleln eA vanuit de lucht 'kaal' uit. Alleen het beeldje 'de UlA&eAman' omgeven dooA Aotiblokken en wilde Aozen, de nteuwe mu ziektent en het vtjveAtje veA^Aaalen' het centAum van het doAp. 1988 Het VoApApletn' Veze fioto uoeAd dooA Coaa van deA fiaaA vanuit zijn hulj, In novembeJi 1988 genomen. Onze medeweAkeA de heeA J. Baken Gzn. noemt nu het haAt van het doAp In zijn boek SpAokketlngen' een plelnmonument. BuAgemeeAteA Man Goi>llga 'opende' het plein op 25 juni 1980.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1989 | | pagina 8