zzntAum van het doAp za al hzzl andzAé uit. Vz dooAgaandz wzg, dlz VAozgzA dz Bzhalvz dz Aoté met het bzzld dz [/lééznman étaat za een muzlzktznt zn lé za een vljveAtjz gzmaakt. Vaanln zwemmen a^ en toz goudvléézn! 53 1918 'de Buunt' Vzzz té In voon- en najaan een groene vlakte,, maan. In dz zomen lé allzé gzel. Vz gnotz watzAkuilzn zijn In 1904 en 1917 gzdzmpt, tznwljl dz muzlzktznt poé In 1912 wondt gzbouwd. Ook dz noté mzt kzt kaboutentjz lé zn nog niet. Vlz komt In 1924. [llz faotobozk Callantéoog en Gnootz Kzetzn vAozgzA'blz.47 Op het boAd, dat op het gnaévetd étaat, lé tz Izzzn dat het vzAbodzn lé: "Op 't met gnaé bzgAoetdz gzdzeltz tz ntjdzn oi vzz tz dnljvzn." 1938 dz 8uuAt' Twintig jaaA na het nzmzn van dz ioto dlz bovznaan dz bladzij étaat, ziet het Hzenzwzg hzzttz, (zo nzzdé gznozmd In 1611) lé nu gzaéfialtzend. Rzzhté vooAaan étaat dz kloék van Jan llé. Op moolz dagzn vzAkoopt hij 'nook- wenk zn znlg énozp' leté mzzA naaA llnké zIzn we het opznbaaA toilet vooA mannzn. Omdat buAgzmzzé- tzA Lovlnk zlzh vooa dz komét hleAvan nogal beljvend hzz^t, wondt het doon dz donpellngzn het Lovlnkmomumznt' gznozmd. Op 'de Buunt'dlz nu o^lctzel 'Vonpéplzln' hzet, étaat dz Shell bznzlnzpomp van Adnlaan lladen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1989 | | pagina 7