VE OMWIKKELING VAN HET FEEST Koninginnedag Deze dag werd in Callantsoog pas in 1963 voor het eerst gevierd. Het dorp was niet erg oranje gezind en men beperkte zich tot het houden van een koninginnestook voor kinderen. Die begonnen weken van te voren met het verzamelen van oude brandbare goederen en staken dit op de avond van koninginnedag even bui ten het dorp in brand. Toch besloot men wat meer te gaan doen en eind 1962 werd het Oranjecomitê opge richt door enkele inwoners van het dorp. Naast het Oranjefeest koppelde men aan deze dag de opening van het badseizoen, een plan geopperd door de V.V.V. en ook nooit eerder gevierd. Het feest werd als een experiment gezien, maar het bleek zo'n succes te zijn dat het een jaarlijks terugkerend festijn is geworden. 30 April 1963 stond bol van de evenementen. De dag begon met een gekostumeerde kinderoptocht, begeleid door de fanfare, die richting gemeentehuis ging. Hier hield de burgemeester een toespraak en opende het badseizoen met het onthullen van een kartonnen zeemeermin. 's Middags bestond het programma uit kinderspelen, volksspelen voor volwassenen en katknuppelen. Volksspelen variërend van koekhappen, paalzitten, geblinddoekt touwtrekken, in ju tezakken rennen, enz. 's Avonds werd er 'bal' gehouden met verschillende attracties. Tussendoor werden de prijzen uitgereikt die 's middags met de spelen gewonnen waren. In de loop der jaren zijn wat veranderingen opgetreden in het feest. Om het overzichtelijk te houden zal ik niet per jaar ingaan op deze veranderingen maar per categorie. 1 de data 2 de optocht 3 de opening van het badseizoen 4 het bejaardenuurtje 5 de kinderspelen 6 de volksspelen en het katknuppelen 7 de avond en het kroeggebeuren 1 de data In '65, '70, '72, '75, '78, '80 en '81 werd het feest op 1 mei gevierd als 30 april op een zondag viel of op 5 mei als het een lustrumjaar van bevrijdingsdag was. Sinds 1982 is 30 april de vaste datum van het feest. 2 de optocht De optocht bestond de eerste jaren alleen uit de fanfare en verklede kinderen.Rond 1970 verscheen de eerste trekker in de optocht. Hij vervoerde verklede kinderen. Dit gebeurde steeds vaker en in 1975 deed de reddingsbrigade ook mee om het publiek te tonen welk materiaal ze in huis hadden. Dit had zo'n succes dat in 1976 de op tocht van praalwagens officieel op het programma verscheen, bedoeld voor vereni - gingen en middenstand. Het zou geen reclameparade mogen worden, (dat is ook niet gebeurd) maar puur het tonen van creativiteit van de instanties. 3 de opening van het badseizoen Tot 1969 werd dit op verschillende manieren gedaan. De burgemeester hield een toe spraak en het badseizoen werd geopend door het oplaten van een reuzeballon. Kar tonnen zeemeerminnen maakten plaats voor levenden en al in 1964 bezocht Neptunus het dorp. Dit werd herhaald in 1969 en is sindsdien zo gebleven. Eenmaal geschied de de opening vanaf het strand. Neptunus kwam vanuit zee het strand op en hield daar zijn toespraak. Maar het geheel was nogal belastend voor ouderen en weersaf hankelijk, zodat het niet herhaald is. Wondt venvolgd.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1989 | | pagina 22