peesc Cöeél, Callantsoog, 30 april: Koninginnedag en de opening van het badseizoen. Tinda van Smoorenburg, eens wonende in Callantsoog en nu in Amsterdam, deed in 1988 onderzoek naar het Cal 1antsogerfeest op 30 april. Ze legde de resultaten van dit onderzoek neer in een 20 pagina's tellend geschrift. Enkele delen hiervan leken ons zo interessant dat we ze in de komende edities van 'de Clock' zullen publiceren. 30 April is in Callantsoog de feestdag van het jaar. Op deze dag wordt niet alleen het Oranjefeest gevierd, maar ook de opening van het Callantsoger badseizoen. Pas in 1963 werd het voor het eerst gevierd. Hoe heefit dit faeut zich ontwikkeld? WaaAuit butaan de. veAandeAingen en hoe zijn deze te oeAklaAen? Callantsoog heeft de afgelopen 30 jaar grote veranderingen ondergaan en die zijn van invloed geweest op het feest. Deze veranderingen komen vooral door: a. De opkomst van het toerisme in de jaren zestig. b. De komst van een nieuwbouwwijk in de jaren zeventig. 1960 Slalom ui j den op een fiieti met een meJikwaaxdig vooKwiel. Jan Bakkeji begeleidt Keu van Eek. 64

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1989 | | pagina 20