lede n öe cLocR van cadJ-ens-00911e l l Voorwoord )aa4 - riurnvn&K 3 óepcemb&K 1989 WKöcTiijnc 4 x peR We. zijn QJil IV NV 47 BESTUUR Voorzitter Adriaan Kuiler 02248-1598 Vice-voorzitter Jacob Vos 02248-1288 Secretaris Cor Spijker 02248-1823 Penningmeester Jan van Scheijen 02248-1227 Ledenadminis Elly van Houten tratrice 02248-1660 Lid e Henk Kruisveld 02248-1328 Lid Wim Lastdrager 02248-2190 020 -416897 Lid Kees Schaap 02248-1935 Lid Coby Vierhout 02248-1237 0en ui'tgaoe van de tetortsche verentgtng Catlanté-oog ,1 REDACTIE Wim Lastdrager Jacob Vos Kees Schaap FOTOGRAFIE Cors van der Haar DRUK Rien Filemieg TEKENINGEN Henk Rotgans Piet Smit Dick de Wilde Hans Raap KALLIGRAFIE Els Juffermans COPYRIGHT Het geheel of gedeeltelijk over nemen van artikelen is uitslui tend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie en onder duidelijke bronvermelding. LIDMAATSCHAP f 25,00 per jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Aanmelding schriftelijk of tele fonisch bij: Elly van Houten Abbestederweg 3 c (tel. 1660) 1759 NA Callantsoog Betaling na ontvangst van een ac ceptgirokaart. Opzeggingen dienen in het lopende verenigingsjaar voor 1 december bij bovengenoemd adres te geschie den. Tot ons leedwezen kwam ons het bericht ter care dat de heer Fachinger is overleden. Een slopende ziekte deed hem reeds in het voorjaar afzien van de verdere vertalingen van 'de Clock' in het Duits. Wij blijven hem dankbaar voor het enorme werk dat hij voor onze vereniging verrichtte. In de afgelopen periode waren wij al op zoek gegaan naar iemand die zijn werk wilde voortzetten. Daartoe vonden wij de heer van de Pol bereid, een in Duitsland wonende en werkende Nederlander. Hij zal voor het drukgereed maken geholpen worden door mevr. Sehütze een uitgeefster in Duitsland. Nu iedereen genoten heeft van een recordzaaerde laatste was is 1976, wordt het tijd onze blik op de donkere periode van het jaar te richten. Op 31 oktober komt in ons dorpshuis de Westfriese groep 'Wie skroift, die bloift'. Op deze avond hopen we ook de heer Kooger uit Den Helder te verwelkomen, hij is namelijk ons 300ste betalende lid. De leden van de werkgroep boerderijen zijn, nu de drukte van het zomerseizoen voorbij is, klaar cm te gaan enqueteren. Op 24 oktober organiseert cos bestuur de bijeenkomst voor de besturen van alle Historische Verenigingen in de regio. Verslag zullen wij u doen op een volgende vergadering. Vorig jaar zag u een film over Callantsoog in 1955. We zijn naarstig op zoek geweest naar mogelijkheden om deze film voor het nageslacht te bewaren. Er zijn echter twee problemen: 1 De film is eigendom van de Fanfare. 2 De kosten van schoonmaken en vergroten naar Super 8 bedragen ongeveer f1000,00. We gaan overleg plegen met de Fanfare over dit unieke document. Een vraag ter afsluiting: Schroon niet uw bijdrage te leveren aan de ClockHoe klein het verhaalde informatie of het idee over ons dorp ook is, het is waardevol voor het vastleggen van de geschiedenis Ook al kant er een herindeling: CALLANTSOOG en GRCGTE KEETEN blijven bestaan! Aa^caan_ KcMeA Bij het ter perse gaan van dit nummer kon onze ledenadministratrice melden dat er 307 betalende leden waren.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1989 | | pagina 1