In dót veAband dient nog veameld te ivo aden de Vogelwet 1936 waaamee aJULe tn het wild Zevende vogels beschermd maden met uitzondering van de Zn de Jachtwet ondea enige categoaie van wiZd livaaaondea die van schadelijk wild) aangewezen sooaten. Ondea de beschermde vogels waaen alle aoofvogels begaepen. Ve Jachtwet 1954 noemt ais schadelijk wild: houtduiven, zwaate kaaaien, bonte kaaaien, aoeken, kauwen, vlaamse gaaien en eksteas. aoek 1953 Ve jacht op fazanten in de duinen is altijd eag populaia geweekt. Sinds ea geen fazanten meea woa- den uitgezet is op de meeste plaatsen het aantal steak teaag- gelopen. Tekening: R.Beentjes Ontleend aan: Vuin en milieu 'aegt tot uitoefening van de privatieve jagt ovea de geheele uótgestaektheid dea gemeente Cailandsoog' Woadt veavolgd. vlaamse gaai 61 Volgens de jachtwetten 1923 en 1954 kon het jachtgenot bij de eigenaar of de gebruiker van het jachtveld liggen, alnaargelang overeengekomen. De heren van Callantsoog maakten ofwel zelf van hun jachtrecht gebruik, danwel verhuurden het recht aan derden, waarvan nog enkele stukken getuigen. Zo machtigden zij in 1785 en 1786 de houtvester om aan de meesterknapen en andere personen jachtpermissies binnen de heerlijkheid te verlenen. Met een huurcontract uit 1844 werd ene Bernadus Filmer voor vijf jaar huurder van hetf De heer Prévinaire geeft in het proces over helmplanten ervan blijk dat hijzelf de jacht uitoefende of jachtpermissies verleende. Vanaf de oprichting van de N.V.Het Zwanenwater blijkt dat er regelmatig, met uitzondering van de periode 1940-1945, inkomsten uit verhuur van de jacht binnenkwamen. Het schadelijk wild werd tot 1 795 door de meesterknapen, na afkondiging van de eerste Jachtwet door jachtopzieners zoveel mogelijk afgeschoten.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1989 | | pagina 17