QWrt \0 'Wie skroift, die bloift' Voor onze avond in oktober hebben we opnieuw een Westfriese groep uitgenodigd. Was het vorig jaar tAl 1egaartjenu is het de be kende groep 'Wie skroift, die bloift'. De groep telt zes personen en staat onder leiding van Klaas Zwier uit Opperdoes en Siem de Haan uit Heerhugowaard. 'Wie skroift, die bloift' zal ons tweemaal drie kwartier vermaken met declamatie, zang en sketch. Noteer dus in uw agenda: Dinsdag 31 oktober 1989. Dorpshui s 20 uur 59 Een nieuwe rubriek waarin we u telkens voorzien van informatie over één of twee musea. Gezien de haast onafzienbare rij van museainstellingen die Nederland rijk is, zullen we eerst musea in de provincie Noord-Holland onder de loep nemen. Wanneer u 'de Clock' dan zo goed bewaart als dat u tot op heden heeft gedaan dan krijgt u een uitstekend naslagwerk met informatie over onze musea. Cor Spijker 1 Aalsmeer Historische tuin Uiterweg 32. Tel: 02977-54304 Open: 1 mei - 30 september, wo,za en zo 13.30 - 16.30 uur. Toegang: f3,00; 65+ en kinderen 7-15jaar f 1,50; CJP pas gratis. De geschiedenis van wat nu 's werelds grootste bloemenveiling is, gaat terug tot het begin van de 17de eeuw. Toen begon men zich in Aalsmeer toe te leggen op bo men en aardbeienteelt. Ruim een eeuw geleden, kwam de bloementeelt op gang en de eerste rozenkas da teert uit 1896. Om de eerste wortels niet verloren te laten gaan, worden in de Historische Tuin de vroeger geteelde gewassen en de oude teeltwijzen in ere gehouden en de histo rische voorwerpen en werktuigen verzameld. 2 Alkmaar Nationaal biermuseum 'de Boom'. Houttil 1. Tel: 072-113801 Open: ma t/m za (1 okt. - 31 mrt. di t/m za) 10.00 - 16.00 ,zo 13.00 - 17.00 uur. Toegang: f 1,50; kinderen tot zes jaar gratis. Het museum geeft in beeld en smaak (in het proeflokaal) een indruk van 5000 jaar biergeschiedenis. Het ingewikkelde brouwproces wordt op de voet gevolgd en als men tenslotte mout, wort, gruit en gist uit elkaar kan houden en weet wat maischen, eesten, klaren, fermenteren, hoppen en lageren inhoudt, dan kan men vaststellen dat modern ver nuft - apparatuur, laboratoriumonderzoek - weinig aan het pilsje heeft veranderd. IN \(.0^

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1989 | | pagina 15