öe cLock van c&XJ-ens-oogYie- 0ert uitgave van de tótorische verentgirig CaüantSoog jè&RC&nc 4~~nammeK z mei 1989 veRSchync 4x peKjaAR. en^eL^növA^RöeKS V O O O-O van cie e V 21 BIJDRAGEN VAN; A.E.de Jong T.Schouwenaar-de Jong C.W.J.Schaap L.Bromlewe K.H.Schilp S.Schagen P.de Jong V. Lastdrager J.Vos Pzn. A.Kruidbos-de Croon T.Kruidbos FOTOGRAFIE C.v.d.Haar DRUK R.Filemieg TEKENINGEN C.J.Dral J.Vos Pzn. H.Raap KALLIGRAFIE E.Juffermans SAMENSTELLING V.Lastdrager COPYRIGHT Het geheel of gedeeltelijk over nemen van artikelen is uitslui tend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie en onder duidelijke bronvermelding. LIDMAATSCHAP f 25,00 per jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt 1 januari t/m 31 december. Aanmelding bij: Elly van Houten Abbestederveg 3 c (tel. 1660) 1759 NA Callantsoog van DE CLOCK 1989, NUMMER 3 Deze uitgave verschijnt medio sep tember. Beste lezers, Alsof het opnieuw de voorbereiding van een ontsnapping betrof zo heeft de redactie voor zichtig en in stilte een historisch document gemaakt over 'onze Engelandvaarders'. Anno 1989 dreigen we 'gewend' te raken aan de dagelijkse beelden van oorlog, bezetting, onderdrukking, marteling en bedreiging van gewone mensen over de gehele wereld. Die mensen reageren daarop met levensgevaarlijke tochten in gammele bootjes of door honderden kilometers lopen onder barre omstandigheden. Een bizarre wereld, waar velen van ons niet goed raad mee weten, omdat het zo ver weg is. Daarom is een themanummer als deze 'Clock' niet zomaar een verslag. Het haalt die ver schrikkingen dichtbij en het laat zien waar gewone mensen toe in staat waren, ook hier in Callantsoog. Ik hoop daarom dat dit document ook door de jeugd van Callantsoog gelezen zal worden, NIET alleen als een verzameling geschied kundige feiten, maar als een verhaal van de hoop AcUvLaan KulZeA Hoewel we in het algemeen geen voorstanders zijn van themanummers, hebben we er deze keer toch maar een gemaaktHet onderwerp 'Engelandvaarders vanuit Callantsoog' leende zich er voor. Het zou afbreuk aan het verhaal gedaan hebben, als we het in delen gepubliceerd zouden hebben. Veel hebben we over deze Engelandvaart boven water weten te halen. Helaas niet alles, want het feit dat het nu 48 jaar later is, betekent dat velen die van deze gewaagde ontsnappingspoging wisten, overleden zijn. Toch hopen we dat het geheel een goede indruk geeft van de voorbereiding, de overtocht en hetgeen daarna gebeurde.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1989 | | pagina 1