Uit de correspondentie tussen de plaatselijke commissie en het bestuur van de reddingmaatschappij in Amsterdam krijg je de indruk dan men in Callantsoog niet erg scheutig was met het verstrekken van gegevens. Men zat met het ongeluk in de maag en schreef aan het bestuur dat de boot al twee maal was omgeslagen en dat men alle vertrouwen in de boot had verloren.Men wilde een andere boot hebben. Men stelt ook voor om de 4 redders uit de vlet ieder 60,00 als beloning te geven. Op 25 februari 1883 schrijft de plaatselijke commissie een brief waarin wordt vermeld dat door het overlijden van Piet de Haan in zijn plaats Dirk Vos is be noemd tot vuurpijlrichter en dat schipper Vos ten gevolge 'eener ernstige onge steldheid' niet in staat zou zijn als schipper dienst te doen. In zijn plaats is Jacob Bakker benoemd. Jacob Bakker kwam zoals zovele redders uit een echte redders- en juttersfami- lie. Z'n vader was schelpenvisser en roeier in de reddingboot van Petten. Drie van zijn broers zijn schipper van de reddingboot van Petten geweest, namelijk Cornelis Bakker van 1864-1873, Simon Bakker van 1873-1879 en Piet Bakker van 1879-1882. Daarna was Simon Bakker weer schipper tot 1885. Jacob Bakker is in Callantsoog schipper gebleven tot 1896. Toen werd hij gepensioneerd en kreeg een pensioen van f 3,00 in de week. Maar ook daarna bleef hij met z'n eigen vlet de zee opgaan. Eind 1896 strandde de Belgische stoomtrawler Louis Marie uit Oostende. De red dingboot uit Callantsoog ging er op af, maar sloeg lek. Men deed weer een beroep op Jacob Bakker en met zijn vlet werd de bemanning van 11 man'', gered. Jacob kreeg voor deze redding een gouden medaille en een oorkonde uit België. Die fraaie Belgische oorkonde hangt nog steeds in het huis in de Groote Keeten, waarin Jacob Bakker in 1909 stierf. WdJUMm S<ieweA£sS<in Bronnen Zo moeX 'dn S&icutkmoin' eA ongeveer iUXgtz-L<in kzbb&n. Archief KNZHRM Zijper Courant Nieuws van de Dag 't Vliegend Blaadje (Dat was een kleine krant voor Helder, Nieuwe Diep en Tessel. Loyd's Register Familie overleveringen

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1988 | | pagina 9