De Engelse regering schonk aan de weduwen ling. Dat bedrag werd verhoogd met 5 weduwe van Gerrit Doorn kreeg nog 10 en zelfopoffering. De burgemeester van den medaille voor z Op 29 december 1882 bedrag van f 58.000 wers en schippers en pond pond van de omgekomen redders 20 pond ster voor ieder kind beneden de 15 jaar. De extra voor de door Gerri t getoonde moed Callantsoog de heer Hulst, kreeg van de Engelsen een gou- n moedige gedrag. werd te Nieuwendiep aan de bergers van de lading katoen een uitbetaald, waarvan 49.945 aan de Helderse en Texel se sjou- het overige aan die van Petten en Callantsoog. De dood van z'n broer en z'n neef waren nog niet de laatste beproevi ngen voor Ja- cob Bakker. Z'n vrouw had door het slechte weer en de kou op het strand een longontsteking opgelopen. Vier weken na de stranding precies op Nieuwjaarsdag, stierf ze. Trijntje werd in Callantsoog begraven, waar haar grafsteen nog steeds te zien is. In de krant stond het hiernaast af gedrukte overlij- densberi cht. Nog theuhende oveh het veAlie* dat om allen heefit ge- tho^en op dn 4den Vecembeh 1882 do oh. het ovebtijden van onzen jong*ten bh.oe.deA. P.Bakkeh en neel G.Voohn, die. hun teven hebben veh£oh.en tn de golven, tho{± om op den 'l'le VecembeA wedehom een *lag dooh het ven.Liet van onze jongste zu*teh M.8akkeh. Tham the^t mij de zwaamte *lag dm leven* dooh het vehiie* van mijne geliefde Echtgenoot Thijntje Kuiken, in den oudehdom van 56 jahen en 9 maanden, diepbe- theuAd dooh mij en mijne kindehen. Hoge de Heeh om, khaeht geven. Jacob Bakkeh, Kindehen en Behuwd kindehen. Ghoote Keeten, gemeente CallantAoog, 1 Januahi 1883. Het lijk van Piet Bakker spoelde in de Groote Keeten aan en werd door een naamgenoot Piet Bakker gevonden. Deze Piet was een zoon van Jacob en een oomzegger van de verdronkene. De verslagenheid door het ongeluk was groot. De voorzieningen voor weduwen en wezen waren slecht. Inzamelingen moesten het leed verzachten. Er werd een advertentie geplaatst met het verzoek geld te geven en er werden ve le akties georganiseerd. Hieronder volgen er een paar. f X-**** -Ar****** X- X- X- X- X- X- J Zangvereniging Euphonia uit 't Zand hield in Schagerbrug een uitvoering* ten bate van de weduwen en wezen. Entree 49 cent. J Zangvereniging Euterpe uit Schagen gaf een concert. Opbrengst f 200,50. J In Alkmaar voerden jongelui enige 'dramatische stukjes' op. Opbrengst 158,00. J De heer Staderman, boekhandelaar in Den Helder gaf een boekwerkje uit. Opbrengst f 100,00. Pi a x/Qirom' rn' n/i 1 Hnfuiaal/f Ki i T -i -ï A c -J PT m U "1 rJ rv v» o n -P r\n\v> i i -i f De heer Staderman, boekhandelaar in Den Helder gaf een boekwerkje uit. Opbrengst f 100,00. De vereniging 'Ontwaakt bij Tijds' in Den Helder gaf een uitvoering. Opbrengst f 273,50. J,De rederijkerskamer te Barsingerhorn gaf f 53,25. J De grote inzameling bracht f 7.236,25 op. it-k-k-k-k-k-k-k-k-k *k-k*~kic-k-kic-k-k-kic ie*-k-kic-k-k-kie-k-k-k-k ie

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1988 | | pagina 8