5tfirAixdin getx DE FAMILIE BAKKER EN DE STRANDING VAN DE STRATHMORE HJJ L LI AM S1EWERTSEN Het weer was nevelachtig, buiig en er was een tamelijk sterke wind op 3 december 1882. Dat voorspelde niet veel goeds voor de schepen die langs de Hollandse kust voeren. Een van die schepen was het Engelse ijzeren stoomschroefschip 'Strathmo- re' uit Glasgow. Het was onder gezagvoerder J.Rowell onderweg van Savannah, aan de Amerikaanse oostkust,naar Bremen, geladen met 'boomwol' katoen). De 'Strathmore' was nog een vrij nieuw schip. Het was in 1878 gebouwd op de werf van R.DixonandCo in Middlesbro. Het schip was 91,5 m lang, 10,9 m breed en had een inhoud van 1383 register ton nen. De eigenaars waren Burrel and Son. Er waren 32 mensen aan boord, dertig bemanningsleden, één passagier en één dame, de vrouw van de kapitein. In de nacht van 3 op 4 december 1882 om half een strandde het schip bij Cal- lantsoog tussen paal 13 en 14. De reddingboot van Callantsoog stak 's Adriaan Vos en 11 roeiers namelijk: Klaas ten Boekei, Arie de Leeuw, Jacob Klaas Hoornsman, Mijndert Blom, Pieter ri t ten Boekei Ze konden de 'Strathmore' bereiken en nadat ze 15 minuten bij het schip hadden gelegen, roeiden ze weer naar land met de passagier en de vrouw van de kapitein. De reddingboot ging daarna voor de tweede keer naar het gestrande schip om meer volk van boord te halen. De bemanning wilde het schip echter niet verlaten, om dat men sleepboothulp verwachtte. De kapitein wilde het schip lichten door een deel van de lading katoen over boord te gooien en vroeg aan de reddingbootbemanning wie er wilde helpen. Meindert Blom, Pieter de Haan, Klaas Hoornsman, Dirk de Leeuw, Klaas ten Boekei en Gerrit ten Boekei gingen aan boord van de 'Strathmore'. Schipper Vos en de overige 5 roeiers roeiden rustig naar het land terug. De zee was 's morgens vrij kalm en het weer was toen niet ongunstig. üm één uur in de middag kwamen de sleepboten Hercules en Stad Rotterdam uit Den Helder.Men bleef de gehele middag bezig met het overboord gooien van balen ka toen, terwijl de sleepboten probeerden het schip vlot te trekken. Het lukte niet en omdat het weer slechter werd,gingen de sleepboten bij het vallen van de a- vond weer naar Den Helder terug. De 'Strathmore' werd door de steeds onstuimiger wordende zee over de tweede bank geslagen en de golven sloegen over het schip heen.Vanaf de 'Strathmore' werd toen het sein om hulp gegeven. De reddingboot van Callantsoog stak weer in zee. Er waren nu geen Callantsogers aan boord. Vermoeidheid of durfden ze niet? Het is uit de verslagen niet op te maken, maar dat er moeilijkheden waren is zeker. Burgemeester Hulst had inmiddels hulp aan Petten gevraagd en doordat het be richt van de stranding als een lopend vuurtje langs de kust ging, kwamen red ders en jutters van Den Helder tot Petten naar Callantsoog. De bemanning bestond nu uit: F.Kenninck en Janus Kuiper uit Den Helder en Piet Bakker, Simon Bakker, J.Ronk, M.Ronk, Gerrit Doorn, Timmerman, P.Roozing,G.Tim merman en J.Visser, allen uit Petten. Men had erg veel moeite om door de branding te komen, maar uiteindelijk bereik te men toch het gestrande schip. Zestien man werden er overgenomen van de 1 Stra_thmoreOnder deze zestien waren een aantal roeiers uit Callantsoog, die hadden meegeholpen om een deel van de lading/over boord te gooien. Er waren nu 27 man aan boord van de reddingboot. ochtends om acht uur in zee met schipper Vos, Bouwe van Twuiver, Cornelis de Leeuw, de Haan, Dirk de Leeuw, Pieter Vos en Ger-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1988 | | pagina 6