em scl2ATZ mne bei c&LLAncsoog i C.lll.J.SCHMP Nach der Stranderhöhung ,in der Zeit vom 6,August bis 18.Oktober 1986 wurde hier et- was arigetroffen, was jahrhundertelang auf dem Seeboden gelegen hatte. Auszer moder ner Munition wurden runde Kanonenkugeln, Musketenkugeln, alte KartenzirkelKalfat- eisen, Schiffsbeile, zinnene Löffel und nicht zu vergessen alte Münzen und spani- sche Piaster angetroffen. Diese letzteren wurden gepragt im Jahre 1686. Bis jetzt wurden mindestens 14 dieser Münzen gefunden. Aber was hat das Auffinden dieser silbernen Münzen mit dem Lokalisieren von Schiffswracks zu tun? De jaargangen '86 en '87 van 'de Clock' zijn in het Duits vertaald. Willen de Cal 1antsogers hun Duitse gasten hier opmerkzaam op maken? Is er iemand die de rubriek: 'GiAtoJi&n -u ook een beekje ge4c/tcedenez> wil verzorgen? Laat hij of zij dan contact opnemen met een van de redactieleden. De bon, die in 'de Clock' nummer 2 van dit jaar zit en recht geeft op f5,00 korting bij aankoop van het fotoboek Cal 1antsoog en Groote Keeten vroeger',zal geldig blijven tot eind december 1988. Daarna zal er geen korting meer gegeven worden. Het fotoboek is te koop bij de firma Leguit en de V.V.V. Prijs f 26,00. Zou het misschien een goed idee zijn om het boek met Sinterklaas of kerst aan iemand kado te geven? ONS FOTOBOEK Een lezeres maakte ons er attent op dat in 'de Clock' no.3, september 1988 op blz. 59 staat: GHERARDUS DE WOU ME FECIT ANNO DOMINI M.CCC.XCI. Dit in Romein se cijfers geschreven getal is in ons schrift: 1391De klok zou dus 600 jaar oud zijn! Dat is echter niet zo. De typist heeft een C tekort getikt. Er had moeten staan: M.CCCC.XCI. Dat betekent: 1491. Zie ook 'de Clock' no 2,3; jaargang 1986, blz.33. In 1991 is de klok dus 5C0 jaar oud! En dat blijft zo! DE PENNINGMEESTER ZEGT Helaas zijn er elf over 1988 nog nieV van de 284 leden die hun contributie hebben. Willen die dat nog doen? we no.4 van 'de Clock' betaald Pas nadat ze betaald hebben, zullen 1988 aan hen toezenden. In 'de Clock' no.4,1988 is een acceptgirokaart ingesloten die betrekking heeft op de contributie voor het jaar 1989. ----- Hebt u geen girorekening, gaat u er dan mee naar de Rabo bank of belt u Jan van Scheijen, tel. 02248-1227. Zij weten dan wel een oplossing. Wie in december 1988 nog lid wordt en zijn contributie over 1988 betaald, ont vangt de vier uitgaven van 'de Clock' 1988, de foto van de kerk en een bon die recht geeft op f5,00 korting bij aankoop van het fotoboekCal 1antsoog en Groote Keeten vroeger'.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1988 | | pagina 5