't ALLEGAARTJE EEN SUCCES! 28-10-'88. Als om half acht de eerste bezoekers de zaal inkomen en een goed plaats je vooraan zoeken, als om kwart voor acht 40 van de 70 stoelen al bezet zijn en als tien minuten later Jan Hoek het aantal stoelen met dertig gaat vermeerderendan be hoeft het bestuur over de opkomst van de leden niet ontevreden te zijn. Toen voorzitter Adriaan Kuiler om even over acht opende, waren er ruim honderd per sonen aanwezig. Hij maakte de namen bekend van het 250ste en 275ste lid en heette Vera Dekker met haar vijf andere collega's van de schrijversgroep 't Allegaartje welkom en hoopte op een aardige avond. Nou, die is het geworden! Er is volop genoten van het eigen werk van deze schrijvers. Soms ontroerend, soms ernstig, soms humoristisch werd er verteld. Het luide applaus en de bloemen aan het eind van de avond hadden Vera, Nel, Annet, Jan, Bob en Marie dik verdiend. W.L. ski» 171A 'Wet £8- VRIJDAG 31 MAART 1989 ALGEMENE LEDENVERGADERING -K -K Het programma na de vergadering is nog niet bekend. Er wordt geprobeerd de film te bemachtigen die in 1955 in Callantsoog is opgenomen. Deze ..geeft een goed beeld van het dorps- en verenigingsleven van zo'n 34 jaar geleden. In het eerste nummer van 'de Clock' in 1989, dat in maart verschijnt zullen we op deze bijeenkomst terugkomen. &ouWé!r£m*9n, Hac wa* op zo in bOUUJ &n 't k-ocl Ster&p&n 'tWi96 O)ort eo temet cjaen deur kammen dn. Ha/ leunde dens epjies op de skr&per, keek net de kdl harde pr~M|- eg Zq'i de j g */b je goed l<oike Zienejt de wurreme boe-sirene*^ fcove kom me.. if ^****************************★************★***********★*********1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1988 | | pagina 2