IETS OM CADEAU TE GEVEN 1 Het lidmaatschap van de Historische Vereniging, f 25,00 per jaar. 2 Het fotoboek:Cal 1antsoog en Groote Keeten vroe ger' .f 26,00. 3 Het boek:'As ik déér nag an denk Men kan voor deze cadeaus terecht bij de V.V.V. en de firma Leguit. CONTRIBUTIE 1989 Onze penningmeester stelde op de laatste bestuursvergadering het volgende voor: 'De Clock' wordt in het komende jaar alleen toegezonden aan die leden die voor 1 maart 1989 hun contributie betaald hebben." Het is dus in uw eigen belang om via de acceptgiro voor die datum f 25,00 over te maken. Doen we dit allemaal dan behoeft de contributie niet verhoogd te worden. MUSEUM OUDHEIDKAMER WAAR Het bestuur van onze vereniging zoekt naar een ruimte om aan haar geschonken en nog te schen ken antieke voorwerpen op te slaan en ten toon te stellen. Wie heeft een suggestie? Op de algemene ledenvergadering (31-3-89zal hierover ook gesproken worden. AIa we een Atoomauto krijgen, waar moeten we die dan laten? POSTBUS Onze vereniging heeft een postbus. Dus alle correspondentie s.v.p. als volgt adresseren: Historische Vereniging Callantsoog Postbus 29 1759 ZG Callantsoog OUDE NUMMERS Er blijft vraag naar nummers van 'de Clock' die in 1986 en 1987 verschenen zijn. We kunnen alle vragers geruststellen. Ze zijn nog verkrijgbaar. Natuurlijk slinkt de voorraad wel.Het eerste nummer (juli 1986) is bijna al weer 'historisch'. U kunt naar de nummers vragen bij de V.V.V. of bij de firma Leguit. (In de zomer ook bij 't Coraaltje in de Groote Keeten.) Komt u niet regelmatig in het dorp, dan kunt u de nummers via ons postbusnummer aanvragen. Ze worden u dan toegezonden. GELEZEN in de Schaqer Courant 1918 Verslag van de raadsvergadering in Callantsoog: "Ve heeren wethouderA en leden za ten alten ruAtig hun pijpje te rooken, met gedekte kooiden. In de Raadszaal speelden een paar honden en maakten Aomwijlen een verAehrwkkelijk lawaai. Opnemen verAlag ging duA moeilijk. Belangrijk woa dat de Vroede Vaderen in een wip de gehele begroting hadden goedgekeurd."

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1988 | | pagina 20