"VCWr cjeWurd ARTE VAN SCHEI JEU DE OPENING Van alle burgemeesters die Callantsoog heeft gehad, is burgemeester Correljé toch wel de markantste geweest. Een man met veel energie, die hij naast het werken aan de wederopbouw van Callantsoog, ook in diverse andere organisaties en verenigingen gebruikte. Daarbij had hij een geweldige vergadertechniek. Die demonstreerde hij ook in de vele V.V.V.vergaderingen, die hij,omdat hij bestuurslid van die vereniging was, altijd bijwoonde. Aangezien de V.V.V. in die tijd geen eigen kantoor had, werden de bestuurs- vergaderingen altijd in de raadzaal van het gemeentehuis gehouden. Acht uur beginnen, was acht uur beginnen, vond de burgemeester en wie te laat kwam, kreeg te horen dat hij over de vrije tijd van anderen aan het be schikken was. Je moest serieus zijn en bij de les blijven en om elf uur moest het afgelopen zijn. Daarna was dan ook het serieuze van de burgemeester weg, hij wou graag wat na praten en dat onder het genot van een sigaar en een klein glaasje. Op één zo'n avond zei hij"Cal 1antsoog heeft vandaag een automatiek gekregen en die is nog niet geopend, dat moesten we maar even gaan doen." Er was namelijk die dag aan het pand Dorpsplein 32, waarin toen de zuivel handel van de fam. Boeder was, een automaat aan de muur gemaakt. Na de in- worp van een kwartje kon je er een mars, een nuts of een rol drop uittrekken. Omstreeks middernacht ging men dus in optocht naar Boeder. Daar haalde de burgemeester een kwartje uit zijn portemonnee en overhandigde dat aan het e- nige vrouwelijke bestuurslid, mevr. de Hoop. (In ons dorp beter bekend als Grietje Kater.) Die trok een mars en zo werd de eerste Cal 1antsoger automa tiek geopend. De anderen duwden ook kwartjes in het apparaat en daarna ging men, terwijl de kerkklok twaalf sloeg, snoepend 'op huis an' De heer W.L.Correljé werd in Wie- ringerwaard op 27-4-1905 geboren. Na zijn studie werkte hij achter eenvolgens op de gemeenteseereta- ries van WieringerwaardSint-Maar ten en Zijpe en werd op 15-11-'46 benoemd als burgemeester van Cal lantsoog Op 1-5-1970 werd hij als zodanig gepensioneerd en ging hij met zijn vrouw in Schagen wonen. Daar overleed hij op 15—8— *79. De heer Correljé heeft in de 24 jaar dat hij burgemeester was, ontzet tend veel voor Callantsoog gedaan. In de oorlog werd het dorp voor een groot deel verwoest. Onder leiding van de heer Correljwerd Callants oog niet alleen herbouwd, maar ook uitgebreid met honderden woningen, winkels en andere voorzieningen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1988 | | pagina 18