TS&'tó"°"u S-t SÏÏS— \o9^ï»SSïïSjSS^ 74 beston" i ^^^b^enTdnmabeAa{Saar. Uaê toreS\ano«nlcV e hadde ldd1°^4.cov"tlia,faen p\aa^1 ee a(- kar1 Lngedux* K ord bretv -Kanon buiven b^ belde A. gen ;.ue z0dat bcV *a afgeef ndatb d. ^rSaa» w ie talies pagina Geraadpleegde literatuur Afdeling maritieme historie van de marinestaf: Lijsten van oorlogsschepen 16de en 17de eeuw A t/m V. Lijst van oorlogsschepen die deel namen aan de Vierdaagse Zeeslag (11-14 juni 1666 Backer Dirks,J.J.De Nederlandse zeemacht in hare verschillende tijdperken geschetst Den Haag 1892. Ballhausen, P.C. Der erste Engl i sch-Hol l.andi sche Seekrieg etc. Blok, P.J.i Michiel Adriaensz. de Ruijter. Den Haag 1928. Brandt, G.Leven en bedrijf van den Here Michiel Adriaensz. de Ruijter. Amsterdam 1687. Bruijn, J.R.De oorlogsvoe' ing ter zee in 1673. DieckerhoffF.L.De oorlogsvloot in de 17de eeuw. Bussum 1967. Hallema, A.Cornelis Maartensz. Tromp 1629-1691. Den Haag Hul 1uJDe arvnieven van de admiraliteitscolleges. Den Haag 1924. Jonge,Jhr J.G.de De geschiedenis van het Nederlandse zeewezen. Haarlem 1858-1861 Maritieme Encyclopedie: Bussum 1970. Schaap, C.W.J. Kaartsysteem Nederlandse oorlogsschepen 1568 tot heden. Uittreksel uitSchepen en vaartuigen op de Landswerf te Amsterdam sedert 1656. Vreugdenhil, A.List of Men-of-War Part IV. Ships of the United Netherlands 1648-1702. London. The Society for Nautical Research 1938. Warnslck, J.C.M. De vloot van de Koning-Stadhouder 1689-1690. Amsterdam 1934. m0éf^:A pifiWm0 7l)dcgescbuVpo°n0e slubsco rs\ot trekken Geschut. Maritiem Gezien. 4 - 1986, Tekst en afb. coll.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1988 | | pagina 14