^cUcde^ UWCÉOO5 't, In de 1itera tuur treffen we voor het zelfde schip nog de vol gende namen aan: Kalantsoog, Kalantsooge en Kalantsoogh. C.W.J.SCHAAP Vanaf het uitroepen van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlandse gewesten in 1572 tot op heden is ons dorp eenmaal naamgever geweest van een oorlogsschip. Die naamgeving is waarschijnlijk te wijten geweest aan het feit, dat hier en dan vooral in de Gouden Eeuw, veel scheepsrampen hebben plaatsgevonden. Het was een linieschip, in 1663 door de bouwmeester Jan van Rheenen op 's Lands- werf te Amsterdam gebouwd en toebehorend aan de admiraliteit van Amsterdam. Enkele technische gegevens: GESCHUT (KANONS): 56/72 stukken 56 stukken: 6 van 24 pd, 18 van 18 pd, 8 van 12 pd, 16 van 8 pd, 8 van 3 pd. Schietende 716 pd ijzer. 70 stukken: 6 van 24 pd, 20 van 18 pd, 8 van 12 pd, 16 van 8 pd, 20 van 3 pd. Schietende 788 pd ijzer. LENGTE; BREEDTE EN DIEPGANG in Amsterdamse voeten van 28,31 centimeter: 150 x 38 x 15. BEMANNING: 325 tot 340 man. BIJZONDERHEDEN3 juni 1666 vertrok het schip onder commando van Jan de Haan met 66 stukken, 275 matrozen en 45 soldaten in de vloot onder Cornelis (Maartensz) Tromp en Michiel Adriaensz. de Ruijter naar zee. Op de eerste dag van de Vierdaagse Zeeslag (11 - 14 juni 1666) werd het schip reddeloos geschoten. Het had 21 doden en moest naar Texel worden gesleept. In augustus 1666 was het schip wederom gereed en vertrok onder commando van Jan de Haan met 72 stukken, 244 matrozen, 34 mariniers en 27 soldaten in de vloot on der Cornelis Tromp en Michiel Adriaensz. de Ruijter naar zee. OP 4 en 5 augustus 1666 nam het deel aan de tweedaagse zeeslag. In 1667 stond het schip nog steeds onder commando van Jan de Haan, nu met 68 stuk ken, 275 matrozen en 45 soldaten. In juni 1667 bevond het zich in de vloot onder Willem Joseph Baron van Ghent en Michiel Adriaansz. de Ruijter in het Koningsdiep ter ondersteuning van de tocht naar Chatham. Van 10„- 13 juni nam het deel aan de mislukte aanval op het fort Landguard bij Harwich. Vanaf 15 juli bevond het zich in het Kanaal.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1988 | | pagina 12