Als ik daarover ga nadenken, zijn er over dit gezonken schip allerlei spannende verhalen te bedenken. Het feit dat het wrak met de klokken al zo gauw na de oorlog kon worden geloka liseerd, doet er aan denken dat men het zaakje op een rustig plekje heeft laten zinken';en de Duitsers mooi naar hun brons heeft laten fluiten. Het zou geweldig interessant zijn als er over deze zaak wat feiten zouden wor den achterhaald, zodat er over de jongste geschiedenis van onze klok wat meer bekend zou worden. Over de oudere geschiedenis, dus vanaf 1491, zal wel niet veel te achterhalen zijn en zullen we alleen maar kunnen fantaseren. Maar het moet toch wel uit te zoeken zijn in hoeveel kerken voor de huidige, de klok heeft gehangen. En had Callantsoog in 1491 al een kerk waarin deze vrij grote klok kon hangen? In die tijd stonden bij mijn weten in deze streek alleen maar heel simpele hou ten kerkjes in de vorm van stolpboerderijtjes met in de nok een klein klokketo- rentje. Er is een oud verhaal dat eensluidend is aan dat wat de heer Kuiler vertelt, maar dat speelt zich veel later af. Callantsoog en Huisduinen waren toen geen eilanden meer. Ook vanuit Petten was Enkhuizen over land te bereiken. Als het bovenstaande juist is, moet onze klok eerst in een andere kerk gehangen hebben. En moet dit gezien het opschrift niet in een katholieke kerk zijn ge weest? Wie weet over dit alles nog meer te vertellen? P.S. Wij hebben van Henk Kruisveld een foto ontvangen, waarop te zien is, hoe de klok na de oorlog weer in de toren werd gehesen. In een volgend nummer van 'de Clock' hopen we die foto te kunnen pub!iceren. 59

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1988 | | pagina 19