X Z\V?ANcNW?AO?R. (d^l 5) t In koo^cU>tak 4 van kaoJi icniptie Guekiedenit van beheeA en gebxuak van het 1 imnenwateA' gaat Ag nu Kaijnen uitvoeaig in op het kelmplanten x.n dit gebied. X 0 de. „1 e.n V&P 54 INLEIDING. Na de aanleg van de Zijperzeedijk en de Zuiderschinkel kreeg de strandvlakte ten westen van de Zijpe de kans zich te ontwikkelen. Vóór die tijd had slechts duinvorming plaats gevonden in het noorden van de vlakte. Het was dan ook in dit gebied dat voor het eerst cultivatie van de grond plaats vond en wel in de valleien Hazekamer en Kiefteglop. Het overige gebied ontwikkelde zich intussen dusdanig dat het in de loop der 17e eeuw exploitabel werd. In de navolgende paragrafen zullen de diverse vormen van gebruik worden beschreven. We ontlenen aan dit inteau^ante kooftdAtuk enkele delen. vtd XP e„oW4 feel vao 50 Jaïi Dl**® de - A665- +.e dimeter

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1988 | | pagina 14