Mevr. Smit-Crum voegt hier nog aan toe: Toen het Noordhollands Kanaal er niet was, kon men van Breezand naar Julianadorp lopen. Na het graven van het kanaal was dat voorbij. Er kwam een zogenaamde Over haal Roeibootjes voeren heen en weer. Er was er een voor passagiers en een voor vracht en vee. Er kwam een steiger. Daarna kwamen er al gauw: een café met woonhuis en winkel van Marees, een timmermanswerkplaats van Smit en een smederij van de familie Lan- ser. Zo ontstond het 'Buurtje Blauwe Keet' Later gaat de zoon van timmerman Smit zich er vestigen als Ford-dealer.Hij heeft de kop van Noord-Holland van Fordjes voorzien. Naast de garage van Maarten Smit is zijn broer Jan Smit een reparatie-inrichting begonnen.Op de voorgevel van zijn bedrijf prijkte een groot bord waarop stond: 'Motorziekenhuis Jan Smit werd in 1924 mijn man. Ik heb met plezier van 1924 tot 1960 in de Blau we Keet gewoond. Omdat de weg verbreed moest worden is men in 1983 begonnen die buurtschap te slo- pen. In 1987 was het laatste pand verdwenen. 27 Boven: Ve '8lauwe. Keet' In 1915. LlnkA de AmedeAlj van de familie LameA. Op het dak de houtzaagmolen van opa J.Smit. LlnkAEx. Ia een gahage gebouwd, want zoon Waaxten gaat In de au tohandel. Hij zit achterin zijn 'FoAd'. Zijn 10 jaax jongeAe bAoeA Jan heefit het Atuux In handen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1988 | | pagina 7