Een kaant van de gemeente CaLtani&oog in 7868. Veze kaant, uitgegeven doon H.Suntngan, it> te vtnden in het iCijktanehiei te Haanlem. «*>o. Op de kaant, a^gednukt in 'de Cloek'no.4, 2de jaangang, blz.67, it> duidelijk te zien dat het Zwanenwaten een langgenekt meen wou>. Ook op de kaant hienboven ii dat te zten. In deze eeuw zijn doon diehtilibbing van een tuA-óenótuk twee me nen ontitaan, die met elkaan in open venbinding Maan via een Moot.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1988 | | pagina 4