Onze keuk. en Daar rcescAURAcies hlaaA een JU.nol<LLmzn&dz van Jac. N.üJ-ótt&bo-t 36 De Allerheiligenvloed van 1 november 1570 verwoestte het tweede dorp Callantsoog. De nog overgebleven bewoners besloten op een andere plaats een nieuw dorp te stichtenGekozen werd voor de plaats waar nu nog het dorp ligt. In de jaren 1580/1581 werd daar ook een nieuwe kerk gebouwd. Door de vele vernieuwingen, zowel aan de kerk als aan de toren, zal het huidige gebouw wel sterk afwijken van het oorspronkelijke, dat in 1822 nog een rieten dak had. Krachtens de Staatsregeling van 1798 werd de toren met het uurwerk eigendom van de burgelijke gemeente. De klok in de toren is in 1491 gemaakt door de bekende klokken gieter Gerrit van Wou. Kerk en toren werden in de jaren 1924/1926 met inschakeling van Ri jksmonumentenzorg gerestaureerd Het initiatief daartoe was genomen door de toenmalige predikant F.A. F'rance. Daarna hebben nog verschillende restauraties plaatsgevonden

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1988 | | pagina 16