Ouderwetsche keukenmeid Zondag 9 mei 1943. Er komen thuis 4 Turkestaners schuilen voor de regen. Ze willen mijn horloge kopen. Ze kunnen slecht Duits praten. Als ik de radio aanzet, willen ze Moskou hooren. Maandag 1D mei 1943. Arbeidskrachten, die onontbeerlijk zijn, krijgsgevangenschap worden teruggevoerd, werken voor een ordelijk bestuur en het met inbegrip van de voedselvoorziening en zij die direct of indirect in het belang weermacht werkzaam zijn. zullen niet in vooral zij die bedri jfsleven de landbouw en van de Duitse Woensdag 12 mei 1943. De knecht van Brak passeerde zondagavond 9.05 uur een Duitsche post die zijn persoonsbewijs innam. Nadat hij verhoord was, zou hij op transport gesteld worden naar het kamp Vught, daar zulke overtredingen meestal met 14 dagen in dat kamp gestraft worden. Burgemeester Rehorst belt de Sicherheitspolizei op en krijgt het klaar, dat de knecht tot morgenochtend 4 uur vastgehouden wordt en dan met een waarschuwing weggestuurd kan worden. Vrijdag 14 mei 1943. Alle zich in Nederland bevindende radio's zijn onmiddellijk verbeurd verklaard en moeten bij politiegezagsdragers ter plaatse worden ingeleverd. Het zal wel tegen de Engelse zender zijn, die 90% van de bevolking van tijd tot tijd hoort. Cor haalt de oude radio, die onherstelbaar is. Dan kunnen we die inleveren. Zaterdag 15 mei 1943. Het politiestandrecht is heden 18 uur opgeheven. Men mag zich nu na 23 uur niet meer buiten ophouden. VaX ■itond in 1 ook In keX VAGBLAV VOOR N00RV-H0LLANV. 943 gevraagd voor dag en nacht in groot gezin met volwassen kinderen in 't GooL Hoog loon. Br. H.A. 1052 bur. v. d. blad, Alkmaar.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1988 | | pagina 15