uic een GIJS OSKAM %\e mannen meWen. ivhte i Verpi|Cm a;rteinzet" ,4' Woensdag 5 mei 1943. In de Zijpe is een vliegtuig neergestort. De huizen o.a. die van Vos en de Waal en vele anderen zijn nu weer bewoond door Turkestaners (Mensen uit Oost-Europa, die dienst deden in het Duitse leger). Er staat weer een bekendmaking in de courant. De studenten, die weigerden de loyaliteitsverklaring te tekenen, moeten zich op 6 mei 1943 voor de inschakeling bij de arbeidsinzet melden bij de Sicherheidspoli zei Voorts een bekendmaking van Rauter. "Maandag werd de rust in het geheele land hersteld en nog bestaande stakingshaarden uitgeroeid. Een reeks doodvonnissen werd geveld en ten uitvoer gelegd.In het Noorden van Nederland verzetten zich marxistische elementen onder de plattelandsbevolking tegen het ordenende ingrijpen der politie.In overeenstemming met de bepalingen van het politiestandrecht maakte de politie gebruik van wapens en' schoot degenen, die actieve tegenstand boden neer". Zaterdag 8 mei 1943. Er staat een verordening in de courant, waarvan een uitttreksel volgt: Alle mannen van 18 tot 35 jaar moeten zich melden bij het bevoegde Gewestelijk Arbeidsbureau voor de arbeidsinzet in Duitsland. Vrijgesteld zijn ambtenaren van rijk, provincies en gemeenten, de Ned. Spoorwegen, de P.T.T., de Ned. Bank e.d., en geestelijkenDe Rijkscommissaris kan anderen vrijstellingen verleenen. De vleesbon is voor de helft verlengd. Dit gebeurde eerder al met de boterbon. Oorzaak: de staking door de boeren 'toeten vo0r den# verp arbeiös»1 n .oUcWe» Pe\dsovetee«§£ bÜ»°nde tat «vet voor V,«»0»fveetpUc^« ot te «et 4 tot 35 i»r®^he gebied eugeu0e»(ie Phet\is yl Kedet^b.. «e oP-de1 -„.«es-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1988 | | pagina 14