'Pk [/leenman' voon het bejaaaden- penAlon aan de. Stuyvezandeweg. Genaadpleegde tite.njvta.iVi J. Baken Gzn Sprokkelingen utt de kl&tonle van het zeedorp CALLANTSOOG. P. 1/oa Jzn Het wenk en leven van een 75 jarige Callant&oger. Notulen raadi vergadering 5-10-1960 'Ve l'Ib&erman' op het dorpsplein. Beeldhouwer CLAUS kon dus aan de slag, er kwam een nieuw beeld. Maar....'de nieuwe Visserman' kwam niet meer op het Dorpsplein te staan, maar bij het in 1962 geopende bejaar denpension 'Huys ten Ooghe' aan de Stuyvezandeweg Tot 1979 heeft het beeld daar gestaan met een onderbreking van één nacht. Dat was de luilaknacht van het jaar 1973. Jongelui brachten toen het beeld naar het Dorpsplein. Ze meenden dat het beeld daar behoor de te staan, maar op last van de bur gemeester brachten gemeentewerklieden de Vissermanterug. In juni 1979 plaatste men het beeld weer op het Dorpsplein, dat inmiddels geheel veranderd was. Deze keer was de plaatsing legaal. De Visserman' kwam op een lage heu vel van zand te staan. En daar staat hij nu, in het jaar 1-988, nog.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1988 | | pagina 11