De Clock van Callens»Oog*he OOKli?O0/?ö Ultfltve var» d« Historische Vereniöine Ctülentsooo Met veel genoegen blik ik achtenom naan de ge moedelijke j aonv engadening in maant. Ve aeac- tieA uit de zaal bij de ventoning van de oude paenten maakte het eommentaan van Jacob bijna ovenbodig. Ve wenkgaoep boendenijen 'loopt' nu. Meen in formatie bij Henk Knuiiveld. Jan Timmenman wondt bedankt voon het wenk van- af het eemte uun'Lida van de Hint komt hem in het beituun venvangen. Financieel gaat het goed. Het gemeentebeAtuun heeft voon 1988 6 473, 00 toegezegd. Van de te- loongegane judoveneniging CallantAoog ontvin gen we 6 260, 00 uit het batig Aaldo. Onze penningmeeAten heeft mij gevnaagd enkele leden aan hun contnibutievenplichtingen te hen- innenen. Ve VuitAe uitgave ió bijna klaan.Elly, Lnda en Him hebben niet kunnen voonzien welk een tita- nenanbeid het 'even' uittikken van de VuitAe tekót Ia. OnA allen neApect! Ve paint-a-pipe buizen) tentoonAtelling woa een AucceA. Bijna 500 bezoekenA en 10 nieuwe ledenVeel dank aan Vien, Jacob, FnitA, Vin cent, Jaantje, Piet en andenen. Ve aangekondigde excuAAie doon HeAt-Fnaenland gaat 11 juni plaatAvinden. Enne hoena, het 2SOAte lid iA en. He hou den de naam nog even onden de jutteAApet tot de eeAAte bijeenkomAt in oktoben. Het Apijt me u te moeten mededelen dat de ven- Achijning van het fotoboekje CallantAoog en Gaoote Keeten vroegen' vertraging heeft opge lopen. ReAt mij u een zeen zonnig zornemeizoen toe te wenAen. Adniaan Kullen %so Dat n iet i s nrn is i In april 1988 schreef onze secretaresse het 250ste lid in! We zijn nu op weg naar het 275ste! 21 BESTUUR Voorzitter Adriaan Kuiler 02248-1598 Vice-voorzitter Jacob Vos 02248-1288 Secretaresse Elly van Houten 02248-1660 Penningmeester Jan van Scheijen 02248-1227 Lid Henk Kruisveld 02248-1328 Lid Wim Lastdrager 02248-2190 020-416897 Lid Kees Schaap 02248-1935 Lid Coby Vierhout 02248-1237 Lid Lida van de Wint 02230-18422 REDACTIE Wim Lastdrager Lida v.d.Wint Kees Schaap Jacob Vos FOTOGRAFIE Cors van der Haar DRUK Rien Fillemieg TEKENINGEN Henk Rotgans Dick de Wilde Piet Smit Hans Raap KALLIGRAFIE Els Juffermans COPYRIGHT Het geheel of gedeeltelijk over nemen van artikelen is uitslui tend toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie en onder duidelijke bronvermelding. LIDMAATSCHAP 25,00 per jaar. Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Aanmelding schriftelijk of tele fonisch bij de bestuursleden. Betaling na ontvangst van een ac ceptgirokaart. Opzeggingen dienen in het lopende verenigingsjaar voor 1 december schriftelijk te geschieden bij: Elly van Houten Abbestederweg 3 (tel.1660) 1759 NA CALLANTSOOG ^*41*

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1988 | | pagina 1