Aan het dorpsleven kwam in de zomer van 1942 abrupt een einde. Het dorp moest op last van de bezetters ontruimd worden. De ontruiming gold in grote lijnen de bewoners van de dorpskern, de Duinweg en in de Groote Keeten de mensen die ten westen van de Duinweg woonden. De bewoners van de Zuid Schinkeldijk, de Oosterweg tot aan Zeeman en in de richting van het VVV-bosje vanaf Baken konden in hun huizen blijven wonen. Naast diverse gezinnen die in de omliggende gemeenten, vooral in de Zijpe,een onderkomen vonden, werden veel Callantsogers ondergebracht in een uit zomer huisjes opgetrokken nooddorp. Dit nooddorp, in de wandeling Hollywood genoemd, was gesitueerd op een stuk weiland ten westen van de Oosterweg achter de boerderij van de fam. Swaerts. Het had de beschikking over een gemeente-secretarie, een poststation en een Het zou wellicht goed zijn op de veelbewogen periode 1942-1945 in een apart artikel terug te komen, te meer omdat velen van ons daar toch wel een berg Gezicht vanuit het noorden op Caliantsoog in 7 9?i. Op de foto zien we het spoorlijntje waarlangs het materiaal werd ver voerd, dat diende om de kust te beschermen tegen het steeds verder opdringende water. Op de achtergrond zijn de kerk en de Groote VUJLa nog vang te onder scheiden. Ve duinweg is er nog niet. Ve weg via Groote Keeten naar Ven Heider werd pas in 1924 aangelegd. Op de plaats van de rails ligt nu grotendeels het rijwielpad naar Groote Keeten. Het huisje op de voorgrond werd in 1913 gebouwd door Jan Vader. Links ervan staat nu een horecabedrijf. 8 school. herinneringen hebben liggen. Ik wil dit relaas, waarvan ik me realiseer dat het allerminst op volledigheid kan bogen, beëindigen. Mogelijkerwijze is het een bijdrage aan de beeldvorming hoe de gewone mensen zo'n 50 - 60 jaar geleden in ons wereldje geleefd hebben. Als ik daar een beetje in ben geslaagd, dan is dat niet in de laatste plaats te danken aan mijn schoonmoeder, mevr. Vriesman-Oosterman en mijn oom Aris Vriesman. L.Bromlewe Callantsoog, juli 1987

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1988 | | pagina 8