een zeibzpme vonösz EEN VERVOLG OP VE INVASIE VAN ENGELSEN EN RUSSEN BIJ GROOTE KEETEN IN HET NAJAAR VAN J799. Pu.blic.aXie. meX toestemming van de. keen A.Vooxn. C.O/.J. SCHAAP Van ons lid, de heer Arie Doorn, ontving ik een tinnen knoop met het verzoek de herkomst ervan na te gaan. Bij graafwerkzaamheden in het Zwanenwater in het najaar van 1986 had hij deze op geringe diepte gevonden bij de 'Verloren Dijk'. Ik vermoedde toen, dat de knoop afkomstig kon zijn van een artillerist, gezien de kanonnen. Immers de Engelsen hadden destijds hun paarden in de kerk van Callantsoog gestald en zeer waarschijnlijk drenkten ze deze in het Zwanenwater. Een skelet werd niet aangetroffen. Mogelijk heeft een van de artilleristen de knoop verloren. Nadat er een foto van was genomen, heb ik mij daarmee gewend tot het Koninklijk Nederlands leger- en wapenmuseum 'Generaal Hoefer'. Van de directeur van dit museum ontving ik een brief waarin mijn vermoeden werd bevestigd. De knoop was bevestigd geweest op de tuniek uniformjas) van een manschap van de Royal Artillery uit de periode tussen 1790 en 1805. Ook stuurde de directeur van bovengenoemd museum mij een fotokopie van enkele bladzijden uit het boek 'Shoulder-beltplates and buttons' dat samengesteld was door major H.G.Parkyn (O.B.E.), waarin ondermeer een tekening van de knoop is opgenomen. Hieronder staat een foto van de tekening uit het boek van major Parkyn en een foto van de door Arie Doorn gevonden knoop. De gelijkenis is treffend, al heeft 187 jaar in de grond liggen wel grote in vloed gehad. De ballen boven de kanonnetjes zijn kanonskogels, zoals die in die tijd werden verschoten. Literatuur Brief van het Koninklijk Nederlands leger- en wapenmuseum 'Generaal Hoefer' d.d. 10 december 1987. Major M.G.Parkyn (O.B.E.): Shoulder-beltplates and buttons 1956. Knoop ltinks) en gesp zoals zij geXe.ke.nd staan in ket boek van Pankyn. Foto van de. doon Jan Voonn gevonden knoop. 5 De officieren droegen toen vergulde knopen, de overige rangen tinnen Opmerking: O.B.E.: medaille Order of the British Empire.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1988 | | pagina 5