i isc oncscAAn van Qroocb- Keecen ZANDDIJK - GROOTE KEETEN - OGERWADDENGEBIED KOEGRAS Jb. BAKEN GZN De vier Heren van het Oog hebben het gebied ten oosten van de Zanddijk steeds aan enige boeren in pacht uitgegeven.Vooral de 'Vaders' zijn vele jaren pach ters geweest.Meestal pachtten ze een i portie van het Buitenveld. Medegebruikers van het land hebben in de hoek waar ook 'Vaders keet' stond, soortgelijke keten geplaatst. Zo ontstond op de. HelmcLijk, nabij de Zanddijk, hel gekucht 'Keelen'. Op 13 december 1741 schreef Van der Mieden aan zijn medeheren: "...ons duijn, in de herfst met helm bepoot, door de storm van 26 op 27 November 1741 is al les verloren. Op het Buijtenveld was geen heuveltje droogh, maar alles een formele zee en in het huijs van Vader stond het water twee tegeltjes hoogh aan de Haard; aan mijn Huys - Keetenburg - stond het tot aan de deur, die met mest en aarde moest worden dight gemaakt. Des middernaghts kreeg Hillebrand Hillebrand Muller, een der boeren) soo swaren aanslagh van water op zijn huijs dat hij voor instorting vreesde en daarom zijn kindertjes door het water den Helmdijk langs naar mijn Huijs braght om haar te bewaren voor ongeval..." "En hel was tenaaivennood"zo blijkt uil een ne- quezt van 17 juni 1751, "dat Adhiaan l'aaen en Hillebnand Ultiems z. Muilen, twee pachten*hez leven behielden, wondende inzondeAheid de laat*te sig aan de staant van een swemmend paand vast houdende wel dniehondend noeden ven ±160 m doon 'den Gnooten Slenck' naan de hoogten* van den Zanddzjk opgesleept; stnoomende het wazen doon de hulzen en doende alomme een soo gnoote schade dat sij van heeden al nog wel tien jaanen wenk hebben dien jatalen dag te boven te koomen."

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1988 | | pagina 2