(POSTZEGEL- POPPEN DE KLOKKEN VAK CORI W. KENPER Aanbeveling. HUIZE L.O.L. ONBREEKBARE H H. Amateurs Tabaktelers KOUSEMRËPISlTÏEr ACCOUNTANTSKANTOOR WAREN! Adv I944 r Coup»-. °9sJaap i p jS Qï S <c-.y bos Ex/- X O I Lutieivinkfcl j vr-rï.:: ■'AT:xa-.-^waa en i K;7höfheekbanU Noord- i'/i-YÏ:--. Tv: oei. aing i Ee-llsndsch Grondcre- tv:--,, O, lij «Het N.V. te Alkmaar. irtbcn»:.- ram i heeft xaTKpiesü, I GALDEN BESCHIKBAAR 20 ":i.a ;.;tuistig 1j voc-f igte hypotheek. Ni C'-.H dl', fc' Billijke voorwaarden. 601 orima ;-.:i"er iBAKSZAAB ii, Süts f O.Sr pf. ii ;;r Kr, Sint-)',Taa::i, H 51 koop: ifm-stkast ïti. J.00 p. Ltr. Ook •e kwaliteiten. Don- aü.'nsrki voor Pcor- L D v. d. BBL, Me- iht.idfe;, Sschagen. te koop: 3 stoelen f 8 p. uk, Keulsche potten 10 j 12.50, keukentafeltjes 10 per stuk, ronde tafel Ifc, eiken bloembak f 10, eiken bloemtafeltje 5, Bascule weegverm. 150 kj? 20, gehaktmolen 10, thuekast 15, 2 2-persoons matrassen 12.50, 4 tuin stoeltjes met tafeltjes 30, groott Salamanderkachel 50, wijnglazen 75 ct, per stuk J. v. DIJK, Winkel, Te koop gevr. Grtmo- ihf-raplfeteti. Aanbiedingen j Mevr. C. DF BAS, Hoep iB 188, Schagen. 1 H, H, Konijnenfokkers. Toi- dekking beacblkbaar u®u V itte Vlaamache Reus. j C. v, d. HAAOEN, B. 78. Nieuwe-Niedorp. Ter dekking mijn prima j witte VI, reus, ram. Be- j haalde 2 V.G., Wierlngen, Ocrlengte 171/2. cm, Dek- I geld f 2.50. J, Blanke, j Sternstraat 42, W.werf, TER DEKKING beschikbaar, mooi getee- Ponrfo *w h T.oth ram Van 24 t.e.m. 29 Jan, wordt .;r wederom reparatie aan- j genomen. Schoenmakerij - Winkel. j Deurwaarder PRINS zal op Donderdag 27 Jan, a.s. des j voormiddags orr. negen I uur in het gebouw Musis Sacrum aan de Koningstr. te Den Helder publiek en ja contant verkoopen: I diverse huishoudelijke-, I meubilaire- en andere goederen. In te brengen goederen op te gfeven aan den makelaar D. GrootProf. Zeemanstr, 7, Den Helder. Bezichtiging: Woensdag 26 Januari a.s. van 2-4 uur. TE KOOP GEVRAAGD groote goed onderhouden VKRZAMEL'NG, MEIJER, v d Llsse- straat 47 Den Haag. COR ZEEMAN. A 8, Wie- ringerwaard, vraagt poot- aardappelen te koop, als: Eerstelingen 28-35. Eigen heimers 28-35. Bintjes 28- 45, blauwe Eigenheimers 28-35, Noordelingen 28-45, Koopmansblauwe 28-38, Bevelander» 28-35, in klas se AB, A of AA. Voor pri ma kwaliteit geven wij maximumprijzen, Alleen poters van de klei komen in aanmerking Vertegenw. C, de Graaf, Lagedijk 29, n-i.cii.ic ucuiafccii up iciiu- en tuinbouwbedrijven, Rente zeer billijk. M»kete&n«c. Aesumntig-en Aötiilidistratieiie.iih'Mir BERN. J. JASPERS, Heerhugowaard. Door de Zwolsche Paar den- en Veeverzekering Maatschappij N.V. te Zwol le, directeur: Dr. Terwerf, werd de schade van mijn onteigend paard op cou lante en vlugge wijze ge regeld. Ik kan „de Zwol sche" ook om haar vaste en lage premiën bij iederen Paarden- en Veehouder ten zeerste aanbevelen. De schadevergoeding bedroeg 90%. Pettenerkluft, Jan. 1944. Zoo juist ontvangen: PRACHT COLLECTIE Huigbrouwerstraat 16, Tel. 4298, ALKMAAR. Verkoophuis „De Schakel" te Wieringerwaard, heeft zeer voordeelig af te ge ven: beste damesmantels, lange en korte, geen groo te maat a f 40; eenige pri ma fauteuilstellen a f 115 en f 250; witgelakte wasch- commode met spiegel, kl. mt, f 50; haardkachel waarop gekookt kan wor den f 75; electr. glazen lamp f 15; wijnroode Ti- ger-kachel prima f 90; een prima zwart gasfornuis f 150. Klaas Groet. Indien het Uw plan is, om -.1. J[< - - j4-U-1- I (Wuj nouaen ons oeiwtuu aauueviHtcu vooi ue ivan alle soorten zomer-zaaigranen, zaaip'eulv en ontsmettingsmiddelen als GERMISAN, dr nat,vCERESAN en MORKIT tegen Kraaien. j N. TIMMERMAN'8 Graan- en Meelhandel en Maalderij, Alkn. Telefoon 3173—2938, PRINS MAUKIT8 NIEUWE-!1 Kaartverkoop en plaatsbespr. voor den laat (8 Februari, 2 uur) morgen 23 Januari, 2 u SCHAGEN T Ladders ophalen wordt door orr Uw kous zoo mogelijk denzelf gereed. Beleefd aanbev FipiiriE f Laagzijdt b 13 Gevestigd sedert 1920. Leden C. Ver, van Accour en Ned. Instituut van F Molenvaart 36 BOEKENONDERZOEK. Groothandel in luxe geb kunstartikelen zoekt contac z.g. „thuiswerkers" en f levering van goede artikel verkoop in Nederland. Br Adv. Bureau „Becla Te 169, Amsterdam-C. ZELFSTANDIGE HUIS voor dag en nacht in kl< kinderen. Ochtendmeisje citaties schriftelijk of p 99, Alkmaar COMBINATIE VAN V Januari a.$. aanwezig Ingang Kleine Zaal, I aanbiedingen in Huishoudelijke en V waren enzoovoort, Agentuur- Con levensmiddelen, ge ',op het gebied i 'artikelen. Kant zich aan te me *ne, /f? 5C/j, *9e in het ooi-7 tonCj( $n.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

De Clock van Callens-Ooghe | 1988 | | pagina 20